På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Utvecklingsplaner

Varför utvecklar vi Arlanda just nu?

Arlanda är Sveriges port mot världen och på väg att bli världens port till Skandinavien. Nu gör vi oss redo för att kunna ta emot nära 40 miljoner resenärer 2040.

Fler och fler väljer att resa till och från Arlanda – under 2016 passerade nära 25 miljoner resenärer flygplatsen. De senaste två åren har antalet ökat med 3 miljoner. Prognosen säger att år 2040 kommer nära 40 miljoner människor resa via Arlanda.

Utbyggnad och vidareutveckling krävs för att hantera tillväxten

För att kunna hantera tillväxten behöver vi utöka vår terminalkapacitet. Terminal 5 ska byggas ut med ytterligare en pir. Bagagehantering, incheckning och säkerhetskontroll ska få högre kapacitet och flexibilitet. Det kommersiella utbudet ökas och miljöerna moderniseras.

Terminal 4 vidareutvecklas som en effektiv terminal för inrikestrafiken. På sikt kommer även Terminal 2 att byggas ut med en eller två pirer. Med allt detta ska flygplatsen vara redo att hantera tillväxten även efter år 2040.

En ny flygplatsstad ska snart börja växa sig fram

Men vi utvecklar inte bara vår flygverksamhet. En helt ny stad växer fram runt flygplatsen och det supernav för kollektivtrafik som vi vill skapa på Arlanda.

Vad ingår i utvecklingsplanerna?

Vi utvecklar Arlanda för att kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040, jämfört med dagens 25 miljoner. Här berättar vi mer om vad som ska hända.

I utvecklingsplanerna ingår flera olika projekt för att utöka terminalkapaciteten och förhöja upplevelsen hos resenärerna. Bland annat kommer gången mellan gateområdena 1-10 och 11-24 i Terminal 5 byggas om för att förbättra resenärsflödet. Fler uppställningsplatser för flygplan ska byggas och även en central godsmottagning för alla butiker och restauranger.

Dessutom ska en ny pir i Terminal 5 byggas vilket betyder att dagens driftområde behöver flyttas och därmed byggs om. Vi behöver också öka kapaciteten i bagagehanteringssystemet för att kunna möta den stora resenärsökningen. Utöver det ska även en ny säkerhetskontroll byggas.

Vi utvecklar inte bara i terminalerna utan en helt ny flygplatsstad ska snart växa fram runt Arlanda – Airport City Stockholm. Med perfekt läge mellan Stockholm och Uppsala med närhet till järnväg, väg och flyg och övriga världen.

Flygplatsstaden Airport City Stockholm ska bestå av sex stadsdelar, var och en med sitt unika syfte. Stadsdelen SkyCitys första kontorsbyggnad som byggs är Office One.

Är du osäker på var de olika gateområdena ligger?

US Preclearance

Swedavia har ansökt om att införa amerikansk inresekontroll (så kallad US Preclearance) vid Stockholm Arlanda Airport.

Ett bilateralt avtal mellan Sverige och USA har tecknats. I juni 2017 gav den svenska regeringens utredare ifrån sig en utredning som visade att det utifrån svensk lagstiftning inte finns några juridiska hinder att införa amerikansk inresekontroll vid Arlanda.

Swedavia har genomfört de förberedelser som krävs för att införa denna tjänst på Arlanda. För att gå vidare och slutföra arbetet krävs det ytterligare beslut från regering och riksdag. Även den aviserade flygskatten kan komma att påverka möjligheterna att gå vidare med införandet av inresekontrollen. När en amerikansk inresekontroll tidigast skulle kunna vara på plats vid Arlanda går därför inte att säga i dagsläget.

 

Terminal 5

Terminal 5 är vår största terminal med flest resenärer, nära 70 procent av alla som reser via Arlanda gör det just i Terminal 5. I projektet ingår en helt ny central säkerhetskontroll och en ny shopping- och restaurangyta.

En helt ny säkerhetskontroll ska byggas. Alla avresande resenärer i Terminal 5 ska använda en och samma säkerhetskontroll och när man passerat den ska det finnas en helt ny yta med shopping och restaurang.

Det ska kännas modernt, luftigt och inbjudande. En bra mix av permanenta butiker varvas med tillfälliga och säsongsbetonade pop-up-stores och self-servicestationer, där du smidigt ska kunna handla med dig något litet att äta. Oavsett om du har gott om tid att njuta av mat, dryck och shopping eller om det är mer bråttom till flyget, ska du kunna hitta något som passar. För alla plånböcker och smaker.

Det ska kännas att du flyger från en skandinavisk flygplats men att du samtidigt upplever att du är i en internationell miljö.

Ny pir vid Terminal 5

För kunna möta den ökande efterfrågan på fler interkontinentala linjer ska en helt ny pir byggas vid Terminal 5.

Den nya piren utformas för att kunna ta emot fler resenärer och även större flygplansmodeller, som till exempel Airbus A380. Trenden bland flygbolagen går mot större plan som tar fler passagerare. Den nya generationens plan är också tystare och mer bränsleeffektiva än äldre plan, vilket bidrar till att hålla nere buller och ökning av utsläpp.

Det ska vara enkelt och smidigt att ta sig mellan nuvarande gateområde F26-F69 och den nya piren – både för dig som avreser och ankommer.

Du som resenär ska mötas av en inbjudande och inspirerande miljö, med gott om sittplatser. Innan du kliver ombord på ditt flyg ska du kunna ladda telefonen, jobba lite eller bara sitta och titta ut över flygplanen och drömma dig bort.

Världens största flygplan ska kunna landa på Arlanda

Under 2017 kommer Arlanda kunna ta emot större flygplan kallade F-kod. Däribland världens största passagerarplan, A-380, som kan ta emot 800 resenärer.

Det är två gater som förbereds i ett första steg, därefter ska även den nya piren kunna ta emot dessa plan. 

Hittills har bana 1 under 2015 förstärkts eftersom de nya planen är tyngre.

Trearmade bryggor planeras

För att öka effektivitet i ombord- och avstigning krävs ombyggnation och ett utökat antal bryggarmar. En lösning med trearmade bryggor leder till ett bra och smidigt flöde inne på flygplatsen.

Bagage och incheckning ska också anpassas – allt för att få en så effektiv och smidig känsla som möjligt.

Nytt driftområde

För att möjliggöra utbyggnationen av Terminal 5 och en ny pir, behöver befintligt driftområde flytta och ett nytt byggas.

Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage, fordonstvätt och avisning, skärmtak och förråd. Här ges också plats för en ny fordonsverkstad och verkstäder för banljus, dagermarkering och fältet samt även kontor och personalytor.

Till område dras helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA. Utformning av nya driftområdet utgår ifrån en tydlig miljöprofil med miljöcertifiering av ombyggnationen samt anläggningsarbeten.

Arbetet pågår mellan sommaren 2016 och hösten 2018.

Nytt bagagesystem i Terminal 5

Nu ska vi bygga framtidens bagagehanteringssystem i Terminal 5!

För att kunna möta den stora resenärsökning, som redan har startat och kommer pågå under de närmaste åren, måste vi öka kapaciteten i bagagehanteringssystemet. Fokus ligger på att hitta flexibla framtidslösningar.

Projektet ska se över bagagesystemet för både avgående och ankommande bagage i Terminal 5 inklusive den nya piren. Resenärerna ska få en positiv upplevelse med smidiga flöden. De som arbetar ska ha en bra arbetsmiljö.

En ny och modern bagagehall för ankommande resenärer ska också byggas.

Miljö vid ombyggnation

Swedavia ligger i internationell framkant när det gäller att driva klimatsmarta flygplatser. Miljöfrågor har sedan länge varit prioriterat och på Arlanda arbetar vi inom flera olika områden för att minska miljöpåverkan.

Arlandas klimatarbete är idag certifierat på högsta nivån i ett europeiskt program som graderar hur flygplatser arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus.

Energieffektiviseringar är ständigt i fokus

Samtidigt som biobränslen ersätter fossila bränslen i flygplatsens byggnader och fordon pågår ständiga energieffektiviseringar. Flygplatsen genomför dessutom åtgärder för att så få som möjligt ska störas av flygbuller, vatten som rinner från flygplatsens banor renas, glykol som används för att avisa flygplanen innan start samlas upp och allt avfall sorteras och återvinns.

Men hur blir det nu med buller och utsläpp i och med den stora passagerarökningen? Det kommer visserligen att bli fler flygplan, men antalet flygrörelser, det vill säga starter och landningar, ökar mindre än antalet resenärer. Det beror dels på att flygbolagen blir allt bättre på att fylla flygplanen, och dels på att trenden går mot att sätta in större flygplan som tar fler passagerare istället för att sätta in fler avgångar. Den nya generationen flygplan är dessutom tystare och mer bränsleeffektivare än äldre flygplan, vilket också bidrar till att hålla nere buller- och utsläppsökningar.

Miljön och Arlandas projekt i utvecklingsplanerna

Vad gör vi på Arlanda i och med utvecklingsplanerna? Det ställs miljökrav på nya byggnader som byggs. Byggnaderna på Arlanda värms med fjärrvärme producerad av biobränsle. Swedavia köper dessutom in gröna elcertifikat motsvarande all elanvändning på flygplatsen.

Här är Swedavias miljökrav för byggnader:

  • Energiprestandan för byggnaderna ska vara minst 25 % bättre än gällande byggregler.
  • Byggvaror ska ha en liten miljöpåverkan och vara lätt separerbara för att underlätta återvinning.
  • Byggvaror ska vara accepterade av Byggvarubedömningen som genomför miljöbedömningar för byggvaror.
  • Träprodukter ska komma från certifierade skogar, inget regnskogsträ.
  • Avfall vid byggproduktion ska förebyggas.
  • Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera påverkan på ytvatten och grundvatten. Byggnader har vattensparande armaturer för reducerad vattenanvändning.

Miljöcertifiering reducerar miljöpåverkan ytterligare

Arlanda har också ambitionen att miljöcertifiera flera nya byggnader vilket kommer att reducera miljöpåverkan ytterligare. Det ska leda till att förbättra innemiljön, effektivisera energianvändningen, minska användningen av material med farliga ämnen, minska vattenanvändningen och avfallsmängder. Begreppet certifiering innebär att en tredje part granskar och godkänner det föreslagna betyget.

Läs mer om Swedavias miljöarbete

Konstprojekt

Projekttävling konstnärlig gestaltning

Som ett led i att utveckla framtidens flygplats bjuder Swedavia in till prekvalificering för projekttävling konstnärlig gestaltning. Nio konstnärliga gestaltningar som ingår i Utvecklingsprogram för Stockholm Arlanda Airport ska installeras. Tävlingen genomförs i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation. 

Intresseanmälningar skall vara Swedavia tillhanda senast den 29 juni 2017. Kontaktperson för frågor är Sara Berrado sara.berrado@swedavia.se

Ytterligare upplysningar om tävlingen och anmälan hämtas på: e-Avrop.com 
sök på Konstnärlig Gestaltning vid Stockholm Arlanda Airport