Gå till innehåll

Efterträdare med lång erfarenhet till Bromma Stockholm Airport

2013-10-02, kl. 10:27

Från och med januari övertar Peder Grunditz, nuvarande direktör över Swedavias sju regionala flygplatser, ansvaret för Bromma Stockholm Airport. Därmed säkerställs att arbetet med att utveckla tillgängligheten till och från Stockholm fortlöper i oavbruten takt.

Peder Grunditz kommer att tillträda tjänsten som flygplatsdirektör i direkt anslutning till att nuvarande flygplatsdirektör Olle Sundin går vidare mot nytt uppdrag utanför Swedavia. Han har såväl gedigen erfarenhet från att leda flygplatser som djup förståelse för Swedavias strategiska utveckling. 

-  Peders branscherfarenhet i kombination med förmågan att bygga relationer med viktiga partners skapar de allra bästa förutsättningarna för flygplatsen att utvecklas i linje med de mål vi ställt upp. Dessutom adderar vi nu kunskap om resenärsnära lösningar vid flygplatser från hela Sverige till Bromma Stockholm Airport, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia

-  Ett väldigt ambitiöst arbete med att modernisera flygplatsen och därmed säkra Stockholms tillgänglighet har inletts. Samtidigt återstår tydliga utmaningar som verkligen känns inspirerande och som jag ser fram emot att anta tillsammans med medarbetare på, och partners till den speciella knutpunkt Bromma Stockholm Airport är och ska förbli, säger Peder Grunditz.

Under sina tolv år inom flygplatsverksamhet har Peder Grunditz bland annat ansvarat för den flygoperativa verksamheten i tidigare divisionsledning samt varit flygplatschef på Visby Airport. Peder ingår idag i Swedavias koncernledning som ansvarig för sju regionala flygplatser från Malmö i söder till Kiruna norr. Han har dessutom tretton års erfarenhet från flygbolag, bland annat med stationering på den flygplats han inom kort övertar ansvaret för. Till det ansvarsområde han lämnar inleder Swedavia nu en rekryteringsprocess.