På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsen utvecklas

För att kunna fortsätta ta emot nuvarande trafik och för att leverera den service som man förväntar sig av en modern cityflygplats, har en utveckling av Bromma börjat.

Flygplatsen utvecklas

Med undantag för en del upprustningar i början av 1990-talet är flygplatsen inte renoverad och utvecklad i sin helhet sedan 1950-talet, då man flyttade till den nya terminalen.

I dag har flygplatsen vuxit ur den och anläggningen behöver anpassas för att nå en bättre miljö för resenärerna. Till exempel har säkerhetskontrollen byggts ut för att tillföra mer terminalyta.

Malmö Aviations nya plan kommer att öka trycket på flygplatsen ytterligare. Samtidigt som de är tystare och modernare tar de fler passagerare.

Flygplatsen har beviljats 3C-status

Den andra anledningen till utvecklingen är att flygplatsen har beviljats 3C-status enligt Transportstyrelsens certifieringssystem, som avgör vilken typ av trafik en flygplats kan och får ta emot.

Att klassas som 3C är, för Bromma, en nödvändighet för att kunna ta emot dagens plan, nu och i framtiden och flygplatsen har fått fram till sista december 2016 på sig att åtgärda de återstående arbetena för att uppfylla kraven.

En del av de arbeten som har påbörjats runt Bromma Stockholm Airport är förberedelser för detta.

Att utveckla flygplatsen under pågående drift är ett komplext arbete som ställer höga krav på verksamheten. Det är mycket att ta hänsyn till, inte minst grannar och flygplatsens omvärld. Om verksamheten förändras så att det påverkar omkringboende så får de inte störas. Och när vi väl är klara vill vi inte att någon ska uppleva att bullret har ökat.

Fokus på helhetsupplevelsen

Swedavias mål är att Bromma ska fortsätta att vara ett snabbt, smidigt och effektivt resenav som Stockholms och hela Sveriges cityflygplats – från att resenärerna kommer fram till flygplatsen, till att de checkar in och kliver ombord på planet.

Vi tittar på hela resenärsupplevelsen utifrån flera aspekter när vi utvecklar och bygger om. Flygplatsen ska kännas smart, hållbar och genomtänkt. Då måste man vara yteffektiv, våga integrera och tänka nytt.