På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Området före säkerhetskontrollen – landside

Landside är flygplatsens område som du har tillgång till utan att passera säkerhetskontrollen.

Området före säkerhetskontrollen – landside

Här kretsar frågorna framförallt kring hur man tar sig till och från flygplatsen, där förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken är en kärnfråga.

Andra viktiga frågor i projektet är den bullerisolering som görs i omkringliggande fastigheter. Förutom att vi driver bullerisoleringsprojektet är arbetet med att minska markbullret för närboende intill flygplatsen alltid en viktig fråga, även långsiktigt.

I projektet ingår:

  • Fler parkeringsplatser
  • Optimering av flödet för taxi och buss
  • Anpassning av platser för hyrbil
  • Förbättrat bullerskydd för de fastigheter som ligger nära flygplatsen genom den årliga bullerinventeringen av skyddsåtgärder 
  • Minskning av markbullernivåer i angränsande bostadsområden
  • Göra det lättare för fordon att parkera
  • Anpassning av trafikflöden inför utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren
  • Mark- och asfaltsarbeten
  • Markinstallationsarbeten för el, tele/data samt vatten och avlopp

Planerad byggstart är 2016/2017 med slutförande under 2018.