På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Mediaförsörjning

Mediaförsörjning

Projekt mediaförsörjning omfattar följande delsystem:

  • Vatten och avlopp, VA - dagvatten, kallvatten, brandledningar, spillvatten
  • Glykolhantering
  • El - högspänning och lågspänning
  • IT - fiber, koppar och trådlöst
  • Fordonsbränsle/formiat och glykolförsörjning

Syfte med projektet:

Projektet ska säkerställa en förbättrad hantering av glykol på flygplatsen och minskad belastning från dagvattenföroreningar till recipient (uppsamlingskärl). Projektet ska också förbättra elkraftförsörjning och ge ökad kapacitet och ökad redundans samt ta fram en förbättrad strategi, struktur och kapacitet för dataförsörjningen.