På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Norra driftområdet

Norra driftområdet

En del förändringar här är relaterade till att vi kommer att behöva flytta byggnader för att förbereda för tvärbanans nya Kistagren. Detta kommer också att innebära att vi måste flytta funktioner på flygplatsen.

En viktig del i arbetet är att förbättra möjligheterna att omhänderta den glykol som används vid avisning av flygplanen.

På Norra området vill vi även ha ett mer heltäckande operativt center, precis som i dag men med flygplatsens driftoperativa funktioner samlade. Vi ska passa på att skapa bra funktioner och bra arbetsplatser när vi ändå bygger om.

Syfte med projekt:

  • Utveckla driftsfunktionerna i området för förändrad disposition på grund av SL:s spårkorridor
  • Säkerställa och se till att behov och kapacitet tillvaratas för förändrad fordonsflotta och förändrade flygplanstyper
  • Säkerställa att driftsfunktionerna i området fungerar för förändrade arbetsprocesser