På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljöanmälan inlämnad för statsflyget och Västra rampen

2014-07-04, kl. 09:35

Bromma Stockholm Airport lämnade torsdagen den 3 juli in en anmälan om ändring enligt miljöbalken till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm. Anmälan avser byggnation av en ny anläggning för statsflyget på flygplatsens västra sida, den så kallade Västra rampen.

Statsflyget ska enligt Statsflygsförordningen vara stationerat på Bromma Stockholm Airport. I dagsläget är statsflygets lokaler belägna på flygplatsens norra område, där lokalerna inte är fullt ut lämpliga för deras verksamhet. Med anledning av det kommer en ny anläggning för verksamheten att byggas på Västra rampen (se bilden nedan).

Enligt tidsplanen som flygplatsen arbetar efter ska byggnationen påbörjas under första kvartalet 2015 för att man ska kunna flytta in i lokalerna under första kvartalet 2017.

Flygplatsen planerar även för en avskärmning för markbuller som ska föras upp i anslutning till den nya anläggningen. En tidplan för när avskärmningen ska upprättas tas fram i samråd med Stockholms stad.

Den nya etableringen av statsflyget innebär att motorkörningsplatsen som nu är belägen på Västra rampen behöver tas bort. Eftersom det från och med 2016 inte kommer att utföras planerade flygplansunderhåll på flygplatsen kommer man inte heller att ersätta denna.

Antalet motorkörningar kommer framöver att minska med närmare 90 procent, något som är mycket positivt ur ett markbullerperspektiv. Det fåtal motorkörningar som ändå sker kommer att genomföras på rullbanan i anslutning till bana 30 (se grön markering på bilden nedan).

 

Översiktsbild Bromma
Lilamarkerat område anger statsflygets placering idag. Blått markerat område anger statsflygets framtida placering inom Västra rampen. Grön markering anger område för motorkörning.