På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Separering av linjefartstrafik och all övrig flygtrafik medför nya parkeringsplatser på Östra Rampen

2014-03-06, kl. 13:55

Med start den 10 mars kräver Transportstyrelsen en separation av linjefartstrafik och all övrig flygtrafik på Bromma. Den nya bestämmelsen gäller dock inte för flygtrafik som har ett kontrakterat marktjänstbolag, tekniskt serviceavtal hos aktör på flygplatsen eller opererar inom eget arrenderat område.

På Bromma innebär detta att nya parkeringsplatser har etablerats på Östra Rampen. Platserna driftsätts den 10 mars, placeringar och benämningar framgår enligt skissen nedan.

För att uppfylla Transportstyrelsens krav har de nya parkeringsplatserna etablerats på Östra Rampen dit tillträde får medges utan krav på säkerhetsåtgärder. Östra Rampen är ett redan befintligt DMA-område (Demarked Area) och inte ett CSRA-område (Critical Part of Security Restricted Areas), där krav på säkerhetskontroll ställs vid inpassering till området.  

PPR-rutin obligatorisk för flyg som inte är i linjetrafik

På grund av begränsad yta för uppställning, blir PPR-förfarande (Prior Permission Required), obligatoriskt för all besökande trafik som inte har kontrakterad marktjänst, tekniskt serviceavtal hos aktör på flygplatsen, eller opererar på eget arrenderat område. Detta sker i samband med driftsättningen av det nya parkeringsområdet.

Så här gör du en PPR-ansökan.

Information om marktjänstbolag

På Swedavias webbplats finns mer information gällande vilka marktjänstbolag som finns etablerade på Bromma Stockholm Airport.

Swedavias webbplats.

 

Bakgrund

Enligt Transportstyrelsens krav, krävs separering av luftfartyg som omfattas i föreskrifterna (TSFS 2010:59, TSFS 2010:61) om luftfartsskydd vid svenska och utländska flygföretag, och luftfartyg som inte omfattas av kraven enligt dessa föreskrifter.