På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Trafikprognos för Bromma

2014-04-01, kl. 14:14

Swedavia har tagit fram en trafikprognos för Bromma Stockholm Airport avseende åren 2019 och 2038. Prognosen togs fram under hösten 2013 och resultatet är preliminärt.

Trafikprognosen baseras på vilken förväntad utveckling de flygbolag som trafikerar flygplatsen ser, samt på en bedömning av framtida konjunkturläge och Stockholmsregionens tillväxt.

Prognosen ryms inom omfattningen av Swedavias nuvarande tillstånd och villkor för flygbuller, inklusive villkor för antalet rörelser.

I korthet innebär prognosen följande:

  2019 2038
Antal rörelser
62 000 80 000
Varav linjefart 
54 000 70 000
Varav allmänflyg, affärsflyg för Stockholm, statsflyg 8 000*
10 000*

Prognosarbete för flygplatsens trafik pågår kontinuerligt. Resultat ovan är preliminärt och kan ändras beroende på konjunkturläget och andra omvärldsfaktorer.

* Osäker siffra, kan variera beroende på hur efterfrågan ser ut.