På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Transportstyrelsen häver sekretessbelagd bilaga till Swedavias ansökan om 3C för Bromma Stockholm Airport

2014-05-13, kl. 14:15

Swedavia har fått besked om att Transportstyrelsen kommer att häva sekretessen på en tidigare sekretessbelagd bilaga till Swedavias ansökan om certifikat enligt referenskod 3C för Bromma Stockholm Airport. Swedavia välkomnar Transportstyrelsens beslut i frågan.

Fakta

Transportstyrelsen beslutade i december 2013 att godkänna Swedavias ansökan om att uppgradera Bromma till en flygplats med referenskod 3C.

I samband med detta beslut meddelandes det också att Swedavia inte fick ett generellt undantag för att tillåta närliggande kommuners planerade nybyggnation att genomtränga hinderytorna för 3C, ett undantag som Swedavia sökt om i sin ansökan om nytt certifikat för Bromma Stockholm Airport.

Detta innebär att flygsäkerhetsbedömningen (för anpassade hinderytor) som gjordes vid detta tillfälle inte längre aktuell.