På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Varför utveckar vi Bromma just nu?

Uppgraderingen av nya Bromma Stockholm Airport är viktig för framtiden. Stockholmsregionen är Sveriges kanske viktigaste tillväxtmotor. Därför kommer flyget till och från Bromma under överskådlig tid att vara en mycket viktig faktor för att underlätta tillväxten och tillgängligheten i Sverige.

Varför utveckar vi Bromma just nu?

Den förnyelse och utveckling som vi nu påbörjar ska säkra de framtida funktionella behoven, kapaciteten, resenärsnöjdheten och de miljömässiga konsekvenserna av den förväntade tillväxten.

  • Bromma har inte renoverats i sin helhet sedan 1950-talet med undantag för en del upprustningar i början av 1990-talet. Flygplatsen behöver anpassas till framtiden med ökad resenärstillväxt, där fler flygplan ska kunna starta och landa, fler bilar ska parkera och där det krävs mer utrymme för taxi och kollektivtrafik. Vi vill att alla som reser via Bromma ska uppleva en välkomnande, behaglig och välskött atmosfär.
  • Flygplatsen har beviljats 3C-status enligt Transportstyrelsens certifieringssystem, som avgör vilken typ av trafik en flygplats kan och får ta emot. Att klassas som 3C är för Bromma en nödvändighet för att kunna ta emot dagens plan, nu och i framtiden. Läs mer om 3C.
  • Förbättringar av miljön – minska markbullernivåerna i bostadsområden och kontinuerligt förbättra förutsättningarna för uppsamling av glykol.