På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Synpunkter på åtgärd eller bedömning

Flygplatsen lägger stor vikt vid att behandla alla grannar lika och rättvist och följer därmed de allmänna råd (SOSFS 2005:6) som finns kring flygbullerisolering utan att göra undantag. Vidare tillämpas policyregler avseende bedömning om miljönyttan av en åtgärd i relation till rimlighet i kostnader.

Swedavias beräkningsunderlag kan lämnas ut till fastighetsägaren på begäran till Bullerisoleringsprojektet på e-post bullerisolering@brommaairport.se eller via telefontjänst: 010-109 40 14. Där kan även frågor lämnas till projektet som vid önskemål kontaktar fastighetsägaren.

Då bullervillkoret är baserat på beräknade medelvärden är enskilda ljudmätningar hos fastighetsägare inte aktuella före eller efter åtgärd.

Vid en eventuell tvist mellan Swedavia och fastighetsägaren om behov av åtgärder eller deras utformning ska frågan hänskjutas till tillsynsmyndigheten för beslut. Åtgärderna ska i sådana fall vara vidtagna inom ett år efter lagakraftägande avgörande, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat.

Tillsynsmyndighet för Bromma Airports miljövillkor är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

Så här hanteras en tvist:

Flödesschema som visar hur en tvist kring bulleråtgärder hanteras
Klicka för större bild.

Kontaktuppgifter:

Jörgen Bengtsson, 08-508 289 34, jorgen.bengtsson@stockholm.se
Emma Nordling, 08-508 287 39, emma.nordling@stockholm.se