På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljön på Bromma Stockholm Airport

På Bromma Stockholm Airport är miljöarbetet en mycket viktig del av verksamheten. Vi är, liksom Swedavias övriga flygplatser, en av världens mest klimatsmarta och vi tar ständigt nya steg för att bli ännu bättre. Våra miljömål är högt satta och hela flygplatsen arbetar hårt för att nå dem.

Miljön på Bromma Stockholm Airport

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser.

Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen samt att minska utsläpp till luft och vatten från vår egen verksamhet. Vi arbetar även systematiskt med bullerfrågor.

Utöver dessa konkreta insatser tar vi ett bredare branschperspektiv i miljöfrågorna. Vi ser till hela flygresans miljöpåverkan och är en starkt drivande part i det arbete som fokuserar på utsläpp från flyget och på bullerexponering.

Swedavia var ett av de första svenska storföretag som 2006 valde att bli klimatneutralt. Det innebär att också Bromma Stockholm Airports verksamhet idag bedrivs utan att bidra negativt till den globala klimatförändringen. Det är en positiv utveckling som vi är stolta över, men som vi också vill ska fortsätta.

Så regleras vi

Flygplatsen har tillstånd enligt miljölagstiftningen för att bedriva sin verksamhet. Tillståndet sätter ramarna för hur och i vilken omfattning som verksamheten får bedrivas. I tillståndet anges ett antal särskilda villkor. De flesta villkoren på Bromma handlar om buller.

Det finns bland annat en bullerkurva som anger vilka ljudnivåer som får förekomma i flygplatsens närhet. Det finns även ett villkor som talar om hur mycket ett enskilt plan får låta för att kunna landa på flygplatsen.

Förutom tillståndet och dess villkor regleras flygplatsen också av sitt avtal med Stockholms stad, där bland annat antalet starter och landningar samt flygplatsens öppettider är fastslagna.