På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kommentar till utlåtande från Miljöförvaltningen i Stockholms Stad 2015-10-09

På Bromma Stockholm Airport är miljöarbetet en mycket viktig del av verksamheten, och bullerfrågan är Brommas högst prioriterade miljöfråga. Vi arbetar ständigt med att hitta möjligheter för att minska ljudnivåerna.

Swedavias miljötillstånd för Bromma Stockholm Airport anger att inga flygplan som trafikerar flygplatsen får bullra mer än 89 EPNdB, dvs ett medeltal vid vissa mätpunkter. Hur Swedavia och flygbolagen arbetar med att efterleva dessa krav är mycket tydligt beskrivet i de dokumentation som vi lämnat in till flygplatsens tillsynsmyndighet Miljöförvaltningen i Stockholms Stad.

Miljöförvaltningen har idag lämnat ett förslag till beslut till Miljö- och hälsoskyddsnämnden angående Bromma Stockholm Airport. Det vi kan konstatera är att förvaltningen håller med oss i stort men att de vill följa upp med uppgifter om ett enskilt bolags procedur vid inflygning och hur det påverkar bullret.

Nästa steg är att gå igenom Miljöförvaltningens rapport och komma in med de kompletteringar som efterfrågas. I övrigt avvaktar vi Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 20 oktober.