På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Naturvård

Sommaren 2013 gjordes en naturinventering på flygplatsområdet.

Naturvård

Flera områden med höga naturvärden identifierades och man fann bland annat fyra rödlistade insektsarter: Ängssolbi, Småfibblebi, Ängsvägstekel och Mimesa bruxelensis samt den rödlistade växtarten Knölvial som alla trivs på Bromma Stockholm Airport.

Flygplatsen ser nu över vilka åtgärder som kan vidtas för att bevara och främja den biologiska mångfalden.