På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft

Luftföroreningar

Bromma mäter kontinuerligt halterna av luftföroreningar i form av kvävedioxid (NO2) och flyktiga organiska ämnen (VOC) vid tre mätpunkter på flygplatsen. Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för flera föroreningar som kan spridas vid till exempel vedeldning och vid ofullständig förbränning av bränsle från biltrafik och flygtrafik.

Syftet med mätningarna är att undersöka var på flygplatsen de högsta halterna finns och se till att inga gränsvärden överskrids. Mätningarna visar på halter under gällande gränsvärden vid samtliga mätpunkter.

Vi får ibland frågan om flygplanen som trafikerar vår flygplats släpper ut flygbränsle under in- och utflygning. Det gör de inte. Inga av de flygplanstyper som trafikerar Bromma har den tekniska möjligheten att släppa ut flygbränsle genom att tömma bränsletankarna. Flygplansmotorer har även en hög verkningsgrad, vilket ger minimala utsläpp av oförbränt bränsle under flygning.

Sot och partiklar är nästan helt eliminerade från moderna flygplansmotorer. I Stockholm är det framförallt vägtrafik och vedeldning som bidrar till sothalterna, enligt årsrapporten 2015 om luften i Stockholm, som Miljöförvaltningen i Stockholms Stad tagit fram i samarbete med SLB-analys.

Koldioxid

Swedavia och Bromma Stockholm Airport arbetar också effektivt med att minska våra utsläpp av fossil koldioxid. Vi har ett ambitiöst mål om att ha noll utsläpp av fossil koldioxid från vår egen verksamhet år år 2020 och vi är på god väg att nå det målet. Framförallt arbetar vi inom ramen för Airport Carbon Accreditation där vi sedan 2009 är certifierade på den högsta nivånAirport carbon Accreditation är ett internationellt program som graderar flygplatsers klimatarebte.

Certifieringen innebär att vi:

  • Årligen beräknar och kartlägger våra utsläpp av fossil kolidoxid
  • Att vi har mål och handlingsplaner för att minska våra utsläpp och att vi kan påvisa utsläppsminskningar.
  • Att vi engagerar våra samarbetspartners att också minska sina utsläpp. Att vi klimatkompenserar för de utsläpp som trots allt uppstår i vår egen verksamhet

Bakom certifieringsprogrammet Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe (en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa) och analysföretaget WSP Environmental.

Programmet Airport Carbon Accreditation följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. I programmet finns fyra nivåer som flygplatser kan certifieras enligt.

Den största delen av Bromma Stockholm Airports egna utsläpp av fossil koldioxid härstammar från bränsleanvändningen till våra driftfordon. Inom detta område har vi gjort stora framsteg och idag använder vi fordonsdiesel som är 50 % förnybar, vilket halverar de fossila koldioxidutsläppen jämfört med vanlig diesel, Inom de närmsta åren kommer en övergång ske till 100 % förnybar HVO-diesel. Även elbilar används på Bromma och vi köper in el från 100 % förnybara källor.