På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft

Luftföroreningar

Bromma mäter kontinuerligt halterna av luftföroreningar i form av kvävedioxid (NO2) och flyktiga organiska ämnen (VOC) vid tre mätpunkter på flygplatsen. Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för flera föroreningar som kan spridas vid till exempel vedeldning och vid ofullständig förbränning av bränsle från biltrafik och flygtrafik.

Syftet med mätningarna är att undersöka var på flygplatsen de högsta halterna finns och se till att inga gränsvärden överskrids. Mätningarna visar på halter under gällande gränsvärden vid samtliga mätpunkter.

Vi får ibland frågan om flygplanen som trafikerar vår flygplats släpper ut flygbränsle under in- och utflygning. Det gör de inte. Inga av de flygplanstyper som trafikerar Bromma har den tekniska möjligheten att släppa ut flygbränsle genom att tömma bränsletankarna. Flygplansmotorer har även en hög verkningsgrad, vilket ger minimala utsläpp av oförbränt bränsle under flygning.

Sot och partiklar är nästan helt eliminerade från moderna flygplansmotorer. I Stockholm är det framförallt vägtrafik och vedeldning som bidrar till sothalterna, enligt årsrapporten 2013 om luften i Stockholm, som Miljöförvaltningen i Stockholms Stad tagit fram i samarbete med SLB-analys.

Koldioxid

Bromma Stockholm Airport arbetar också effektivt med att minska våra utsläpp av koldioxid. Framförallt inom ramen för Airport Carbon Accreditation där vi sedan 2009 är certifierade. Som en av de första flygplatserna uppfyller Bromma Stockholm Airport kraven för den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete.

Certifieringen innebär att vi varje år:

  • Beräknar och kartlägger våra utsläpp av kolidoxid.
  • Att vi har mål och handlingsplaner för att minska våra utsläpp.
  • Att vi engagerar våra samarbetspartners att minska sina utsläpp samt att vi klimatkompenserar för de utsläpp som trots allt uppstår i vår egen verksamhet.

Bakom certifieringsprogrammet som kallas Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe (en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa) och analysföretaget WSP Environmental.

Programmet Airport Carbon Accreditation följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. I programmet finns fyra nivåer som flygplatser kan certifieras enligt.

I december 2009 blev Bromma Stockholm Airport certifierad efter den högsta nivån – nivå 3+.
Flygplatsen har sedan dess fortsatt minska koldioxidutsläppen och behåller sin certifiering på högsta nivå. Samtliga krav måste uppfyllas för att nå högsta nivån som kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. När en flygplats uppfyllt kraven för högsta nivån i programmet innebär det att alla andra steg på skalan också är uppfyllda.

De fyra nivåerna där Bromma Stockholm Airport uppfyller kraven är:

  • Nivå 1 (Mapping): kräver att flygplatsen ska redovisa koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor.
  • Nivå 2 (Reduction): kräver dessutom att flygplatsen ska bevisa en effektiv koldioxidhantering och påvisa utsläppsminskningar.
  • Nivå 3 (Optimisation): kräver utöver ”mapping” och ”reduction” att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag och cateringföretag.
  • Nivå 3+ (Neutrality): utöver nivå 1-3 krävs att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte kunnat minskas på egen hand genom att investera i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd koldioxid.

Sparsam körning

Swedavia utbildar även sin personal i sparsam körning samt strävar efter att öka inblandningen av förnybart bränsle till våra fordon. Swedavias mål är att ha nollutsläpp av koldioxid från sin egen verksamhet till år 2020.

Grön inflygningar

I den mån det är möjligt används också gröna inflygningar på Bromma. Gröna inflygningar innebär att flygplanet sjunker kontinuerligt till landningsbanan. Genom att göra det behövs i det närmaste inget motorpådrag, vilket sparar både bränsle och utsläpp. Omkring 30 procent av landningarna är gröna landningar från en höjd av 5 000 fot.