På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsens klimatarbete certifierat enligt högsta nivå för fjärde året i rad

2013-06-26, kl. 15:02

Nu har Bromma Stockholm Airport fått sitt klimatarbete certifierat för fjärde året i rad enligt den högsta nivån, 3 +, i ACA, Airport Carbon Accreditation.

Certifieringen gäller för en treårsperiod, vilket visar att flygplatsen uppfyller kraven på att arbeta efter en långsiktig plan för att minska sin klimatpåverkan.

Flygplatsen arbetar, tillsammans med resten av Swedavias flygplatser, för att nå målet att den egna verksamheten ska vara helt fri från fossila koldioxidutsläpp till år 2020.

I juni har Bromma Stockholm Airport förutom att ha nått den högsta certifieringen i ACA, som är ett bevis på att flygplatsen är klimatneutral avseende koldioxidutsläpp från den egna verksamheten, också blivit certifierad för en treårsperiod, vilket innebär att flygplatsen har certifikatet till och med juni 2016 innan ny certifiering behöver genomföras för att ackrediteringen ska behållas. Vanligtvis ansöker flygplatser om certifiering ett år i taget.

- Vi är mycket glada och stolta över att ha fått denna certifiering som ett bevis på  att vi arbetar målmedvetet och resultatinriktat med vårt miljöarbete och prioriterar miljöfrågorna högt på flygplatsen och inom Swedavia, säger Jenny Svärd, Miljö- och kvalitetschef på Bromma Stockholm Airport.

Bromma Stockholm Airport har under 2012 genomfört ett flertal miljöförbättringar, och införde under året miljökrav för taxibilar, vilket innebär att de taxibilar som trafikerar flygplatsen måste vara miljöbilar. Flygplatsens personal har utbildats i ecodriving, och fordonsparken uppdateras kontinuerligt.