På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Dispenser för Bromma Stockholm Airport beviljade

2011-11-24, kl. 02:46

Transportstyrelsen beviljade idag Bromma Stockholm Airports dispensansökan avseende fem flygplanstyper. Beskedet innebär att de berörda flygplanstyperna, under nuvarande förutsättningar, får möjlighet att trafikera flygplatsen fram till år 2020. Beslutet bidrar starkt till att uppfylla Swedavias ambitioner att utveckla Bromma Stockholm Airport till en modern och välfungerande cityflygplats.

Swedavias ambition är att utveckla Bromma Stockholm Airport till en modern cityflygplats som kan möta ett ökat behov av tillgänglighet till och från Stockholm. Beviljandet av dispens innebär att detta arbete kan ske parallellt med att samtliga krav från tillsynsmyndigheten tillgodoses.

Dispensen är begränsad fram till 31 december 2019 vilket är förenligt med den utvecklingsplan som finns för flygplatsen och ger fortsatt kraft åt detta arbete.