På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Klassificering av Bromma Stockholm Airport godkänd

2013-12-20, kl. 16:48

Den 19:e december meddelade Transportstyrelsen att Swedavias ansökan om att klassificera Bromma Stockholm Airport enligt 3C godkänts. Beslutet innebär att den fortsatta utvecklingen av flygplatsen är säkerställd, liksom att arbetet med att skapa möjligheter för kringliggande områden kan fortsätta.

Samtliga flygplatser klassificeras enligt särskilda kategorier vilket reglerar verksamheten som kan bedrivas. Bland annat styr klassificeringen vilken typ av flygplan som tillåts starta och landa vid flygplatsen.

Transportstyrelsen har nu fattat, i enlighet med Swedavias ansökan, beslut om att klassificera Bromma Stockholm Airport som 3C istället för som idag 2C.

Beslutet innebär att Transportstyrelsen accepterat ett tillvägagångssätt där möjlighet till exploatering efter behov av framförallt Stockholm, Solna och Sundbyberg bedöms område för område. Därmed är den fortsatta utvecklingen av flygplatsen säkerställd, liksom det fortsatta arbetet med att skapa möjligheter för kringliggande områden.

Dessutom innebär beslutet att de dispenser, till och med 1:a januari 2019, för vissa flygplanstyper som meddelats om tidigare har fått en permanent lösning.