På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Väder och flygtrafik

Kort guide om dimma och flygtrafik på Bromma

Vad är dimma?

Dimma är när det meteorologiska siktet är lägre än 1 000 meter. Dimma är väldigt vanligt förekommande på hösten.

Vad betyder LVP och varför sätts det in i samband med dimma?

När vi har en vertikalsikt lägre än 200 fot samt om bansynvidden, RVR, Runway Visual Range, är lägre än 550 meter inför vi något som heter LVP, Low Visibility Procedures.

LVP innebär att vi får ha maximalt en flygplansrörelse åt gången på manöverområdet (taxibana och start-/landningsbana). Avsikten med det är att avvärja risken för oavsiktligt intrång på rullbanan i samband med start och landning.

Vid LVP så begränsas kapaciteten avsevärt då ett landande flygplan måste kommit in på plattan innan nästa landning kan ske eller innan nästa start kan taxa ut. Beroende på om det bara är starter eller bara landningar eller mixade starter och landningar på gång, måste vi ha olika avstånd mellan flygplanen.

Olika flygbolag har olika minimikrav för att få påbörja en inflygning. Vanligt på Bromma är 550 meter till bana 12 och 750 meter (CAT I ILS) till bana 30. Anledningen att det skiljer mellan banorna är inflygningsljusen. Det är bolagen som sätter dessa gränser, men de kan aldrig vara lägre än de av Transportstyrelsen godkända värdena.

Varför är det möjligt att starta men inte att landa ibland?

Starter har generellt ett lägre RVR-värde, runway visual range, än landningar, det vill säga att starter oftast är möjliga trots att det inte går att landa. Det går att starta ned till 250 meters RVR på Bromma. (Regleras i LFS 2007:50 och även i EU-OPS).

Hur fungerar ”marginalväder”?

Om det är ”marginalväder”, det vill säga väder där värden för sikt eller höjdvärden på moln pendlar inom och strax utanför ramen för var man behöver ligga för att starta eller landa, sätts en restriktion för att förhindra att det ligger väldigt många flygplan i väntläge i luften runt Stockholm som väntar på att sikten ska bli bättre så att man kan påbörja en inflygning. Därför kan flighterna få en CTOT (calculated take off time, i vardagsmun kallad SLOT) vilket gör att de då får vänta på marken vid startflygplatsen i stället för i luften.

Källa: LFV