På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Utvecklingsplaner

 

Varför utvecklar vi Bromma just nu?

Bromma Stockholm Airport har varit i drift sedan 1936. För att kunna fortsätta ta emot nuvarande trafik och för att leverera den service som man förväntar sig av en modern cityflygplats, behöver flygplatsen utvecklas.

Bromma har inte renoverats i sin helhet sedan 1950-talet med undantag för en del upprustningar i början av 1990-talet. Flygplatsen behöver anpassas för att tillgodose verksamhetens behov av funktionella lokaler och bättre flöden för kollektivtrafik och taxi. Vi vill att alla som reser via Bromma ska uppleva en välkomnande, behaglig och välskött atmosfär. Därför bygger vi om, för att du ska få en ännu trevligare resa.

I förbättringarna ingår en ny ankomsthall, varsam upprustning av terminalen, optimering av flödet för taxi och buss samt att anpassa trafikflöden inför utbyggnaden av tvärbanans Kistagren. Arbetet kommer även att innebära en hel del miljöförbättringar genom att bland annat minska markbullernivåerna i bostadsområden och förbättra förutsättningarna för uppsamling av glykol.

Samtidigt som vi bygger om, vill vi upprätthålla full verksamhet och erbjuda våra resenärer fortsatt smidiga resor men under sommaren och början av hösten kan ni uppleva en del stök i form av bland annat ändrade vägar till flygplanen, något längre tider för ankommande bagage. Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni ska få en ännu trevligare upplevelse av Bromma när allt är klart!

Vad ingår i utvecklingsprogrammet?

Vi har valt att samla de strategiska investeringarna i programform för att hålla samman och hantera konsekvenser av flera projekt genom korta beslutsvägar och effektiv organisation.

Terminal

Terminalen ska byggas om för att anpassas till dagens behov, skapa en välkomnande och trevlig atmosfär för våra resenärer samt ge bra förutsättningar för våra restauranger och butiker.

Den största förändringen är de nya lokalerna för ankommande resenärer. Den nya ankomsthallen ska byggas bredvid dagens ankomsthall där det idag ligger en mindre byggnad som inte används.

Dagens ankomsthall och intilliggande utrymmen planeras i nästa steg att byggas om till en del av den nya avgångshallen. 

Inne i terminalen kommer det bli ny säkerhetskontroll och ny layout av incheckningsdiskar och incheckningsmaskiner. 

Byggnadsminnesmärkt terminal

Då stora delar av terminalen är byggnadsminnesmärkt måste vi vara försiktiga när vi bygger om. Bland annat går det inte att ändra på stommen som är byggd av stålbalkar från den gamla Tranebergsbron, den vingformade takkonstruktionen och hela fasaden. Det betyder att vi inte kan bygga ihop den nuvarande terminalen med den planerade ankomsthallen. 

Hur kommer resenärer och boende nära flygplatsen att påverkas?

Vår förhoppning är att det ska fungera som vanligt för resenärerna. Det kommer se annorlunda ut men vi gör vårt bästa för att informera om vad vi gör. Närboende bör inte störas eftersom ombyggnationen sker i liten skala i och runt omkring terminalen.

Tidsplan

Ankomsthall: klart hösten 2017
Avgångshall: våren 2017 - hösten 2018

Området före säkerhetskontrollen

Här kretsar frågorna framförallt kring hur man tar sig till och från flygplatsen, där förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken är en kärnfråga.
Andra viktiga frågor i projektet är den bullerisolering som görs i omkringliggande fastigheter. Förutom att vi driver bullerisoleringsprojektet är arbetet med att minska markbullret för närboende intill flygplatsen alltid en viktig fråga, även långsiktigt.

I projektet ingår:

 • Fler parkeringsplatser
 • Optimering av flödet för taxi och buss
 • Anpassning av platser för hyrbil
 • Förbättrat bullerskydd för de fastigheter som ligger nära flygplatsen genom den årliga bullerinventeringen av skyddsåtgärder
 • Minskning av markbullernivåer i angränsande bostadsområden
 • Göra det lättare för fordon att parkera
 • Anpassning av trafikflöden inför utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren
 • Mark- och asfaltsarbeten
 • Markinstallationsarbeten för el, tele/data samt vatten och avlopp

Planerad byggstart är 2016/2017 med slutförande under 2018.

Apron

Apron är uppställningsplatser eller parkeringsplatser för flygplan.

Detta ingår i projektet:

 • Arbete med rampyta i 3 etapper med grundförstärkning på cirka 55 000 kvadratmeter
 • Två nya taklagda pirer för anslutning mellan terminal och flygplan

Banljussystem – APL

APL-projektet (Aeronautical Ground Lighting) syftar till att åtgärda de punkter som rör banljussystem, inklusive armaturer, kablage, kanalisationer, styrsystem, reservkraft och installationer för fullständig funktionalitet.


Projektet innebär en uppgradering av flygplatsens banljussystem med installation av centrumlinjeljus på rullbanan och taxibanor. Till detta läggs även ny kanalisation, ny banljusstation byggs och installation av nytt kraftsystem och styrsystem. Projektet kommer även utföra arbeten med nya skyltar och stoppbarer.

Mediaförsörjning

Projektet ska säkerställa en förbättrad hantering av glykol på flygplatsen och minskad belastning från dagvattenföroreningar. Projektet ska också ge ökad kapacitet och redundans för elkraftsförsörjning och dataförsörjning.

Projekt mediaförsörjning omfattar följande delsystem:

 • Vatten och avlopp, VA - dagvatten, kallvatten, brandledningar, spillvatten
 • Glykolhantering
 • El - högspänning och lågspänning
 • IT - fiber, koppar och trådlöst
 • Fordonsbränsle/formiat och glykolförsörjning

Manöverområde

Syftet med projektet är att genomföra åtgärder på Bromma för att säkerställa säkerhetsklassning 3C. 

När det gäller manöverområdet åtgärdas de punkter som rör flygplatsens taxibanor som flygplanen använder för att ta sig till och från start- och landningsbanorna. Det innebär breddning, flytt och stängning av taxibanor.

Läs mer under Certifiering.

Norra driftområdet

En del förändringar här är relaterade till att vi kommer att behöva flytta byggnader för att förbereda för tvärbanans nya Kistagren. Detta kommer också att innebära att vi måste flytta funktioner på flygplatsen.

En viktig del i arbetet är att förbättra möjligheterna att omhänderta den glykol som används vid avisning av flygplanen.

På Norra området vill vi även ha ett mer heltäckande operativt center, precis som i dag men med flygplatsens driftoperativa funktioner samlade. Vi ska passa på att skapa bra funktioner och bra arbetsplatser när vi ändå bygger om.

Syfte med projekt:

 • Utveckla driftsfunktionerna i området för förändrad disposition på grund av SL:s spårkorridor
 • Säkerställa och se till att behov och kapacitet tillvaratas för förändrad fordonsflotta och förändrade flygplanstyper
 • Säkerställa att driftsfunktionerna i området fungerar för förändrade arbetsprocesser

Pågående och kommande arbeten

Vi utvecklar just nu hela Sveriges cityflygplats, så att Bromma Stockholm Airport även i fortsättningen kan fungera som ett effektivt resenav.

Pågående arbeten

 • Manöverområdet bedriver arbeten nattetid tom. v38 enligt nuvarande planering vilket kan innebära en ökad bullerrisk för fastigheter i närliggande områden. Vi vidtar de försiktighetsåtgärder vi kan och hoppas att arbetena inte ska upplevas störande.
 • En del arbeten genomförs på Pir B och området runtom. Under pågående arbete finns hänvisningsskyltar som enkelt guidar dig till planet. Beräknas vara klart november 2017.
 • Geotekniska provtagningar genomförs vid behov under kortare tidsperioder. Dessa genomförs i första hand dagtid, men de kan vid behov ske nattetid (kl. 22.00-07.00) av hänsyn till flygplatsens ordinarie verksamhet.
 • Arbetet med den nya ankomsthallen började i slutet av september 2016 och genomförs mestadels dagtid till september 2017.
 • Anläggning av ny taxibana i östra delen av bansystemet. Arbetena återupptas preliminärt under april 2017 och kommer mestadels ske nattetid. Transporter till och från arbetsområdet sker dagtid.

Vad gör Swedavia för att minimera eventuella störningar?

Swedavia arbetar proaktivt för att arbetena ska påverka grannar och resenärer så lite som möjligt.

 • Vi gör hela tiden vårt yttersta för att välja så tysta arbetsmetoder och maskiner som möjligt
 • I största möjliga mån förläggs störande arbete till dagtid, helgfria vardagar
 • Störande arbete sker, om möjligt, bakom mobila skärmar
 • Vid lastning används vid behov gummerade flak på lastbilarna för att minska bullret

Bor du nära flygplatsen?

För dig som bor i närheten av Bromma Stockholm Airport hittar du här information om allt möjligt som kan vara bra att veta.  

Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma att ändras.

Certifiering

Från den 1 mars 2014 är Bromma Stockholm Airport en 3C-flygplats. Certifieringen innebär att Bromma kan fortsätta att ta emot nuvarande trafik samt nya moderna och miljösmarta flygplanstyper som ingår i samma kategori.

Vad är 3C?

Varje flygplats har en referenskod som sträcker sig från 1A till 4F. Referenskoden för en flygplats bansystem anges i flygplatsens certifikat med utgångspunkt i en kombination av dimensionerande luftfartygs referensbanlängd, spännvidd och spårvidd samt flygplatsens fysiska utformning. Bromma har tidigare varit certifierad enligt 3C fram till början av 1990-talet.

När såg Swedavia behovet för Bromma att bli en 3C-flygplats?

Under hösten 2013 lämnade Swedavia in en ny ansökan om 3C och fick då ett godkännande av Transportstyrelsen i december samma år. En tidigare ansökan om 3C, som vid detta tillfälle fick avslag, lämnades in 2011.

Det som skiljer den nya ansökan från den föregående är att Swedavia har lämnat in nya och kompletterande underlag innehållande en stor mängd kompensatoriska, riskreducerande och flygsäkerhetshöjande åtgärder som styrker att flygplatsen uppfyller flygsäkerhetskraven.

Varför behövde Bromma certifieras enligt kod 3C?

Transportstyrelsen har historiskt tillåtit att flygplatser har varit kodade i en lägre kodsiffra än vad flygplatsens publicerade banlängder har angivit. Enligt EASA:s, den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, tillämpning av EU-regelverket för flygplatser är förfarandet inte längre möjligt, vilket innebär att flygplatsen hade följande alternativ: att ansöka om förändrad kod, anpassa banlängderna till flygplatsens kod eller begränsa trafiken till flygplatsens kod.

3C innebär att vi långsiktigt kan säkerställa huvuduppdragen från regeringen: reguljärtrafiken, Affärsflyget för Stockholm och statsflyget.

Tidigare har flygplatsen levt på korta dispenser, vilket inte har varit en önskvärd situation för vare sig Bromma eller Transportstyrelsen, flygbolagen och våra andra aktörer.