På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Gott betyg till Swedavia Energi i den årliga kundenkäten

2015 års kundenkät hade hög svarsfrekvens och vi överträffade vårt mål på 80 % kundnöjdhet.

På Swedavia Energi har vi starkt kundfokus och vår ambition är att bedriva en kundnära dialog i olika energifrågor varje dag i veckan. Vårt mål på 80 % kundnöjdhet 2015 överträffades och landade på 82,4%, vilket vi är mycket glada för.

Vi är inte bara glada för att våra kunder är nöjda såväl med vårt bemötande som med det arbete vi utför, utan även för att vi har en bra svarsfrekvens på enkäterna. Det senare visar på en vilja från våra kunder att bidra till utveckling av vår verksamhet genom att ge oss återkoppling på vårt arbete och hur vi hanterar kundärenden. På så vis får vi mycket värdefull information till vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

De förbättringsområden vi kommer att fokusera på närmast är tillgänglighet, återkoppling och kundaktiviteter. Tillgänglighet handlar bland annat om att presentera Swedavia Energi tydligare så att du som kund vet vilka frågor du kan vända dig med till oss samt vilka ansvarsområden vår personal har. Återkoppling är oerhört viktigt och handlar om att du ska vara uppdaterad på vad som händer i dina olika ärenden. Vi kommer även fortsättningsvis att bjuda in till årlig kundträff med energifokus, men även till mer personliga möten för att omhänderta just dina energifrågor.

Swedavia Energi, tidigare Arlanda Energi, har arbetat med kunduppföljning sedan 2007.

Kontakta Thomas Åhlund, thomas.ahlund@swedavia.se, om du vill veta mer om vår kunduppföljning på Swedavia Energi.