På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
 • Spela film
  Framtidens Cargo City

  Nya Cargo City innebär 150 000 kvadratmeter frakt- och logistikbyggnader.

 • Spela film
  Cargo City

  Ett av de mest intressanta lägena för för frakt- och logistikverksamhet i Skandinavien.

 • Spela film
  Cargo City

  Området utformas för att möte dagens och morgondagens krav.

Arlanda är en viktig inkörsport till Skandinavien för flygfrakt världen över samt ett viktigt nav för frakten inom själva Skandinavien. En ökad efterfrågan gör nu att flygplatsen expanderar.

Via Stockholm Arlanda Airport fraktas redan idag 250 000 ton gods med flyg per år. DHL, FedEx, Korean Air Cargo, TNT, Turkish Airlines Cargo, UPS och JetPak är några exempel på de stora aktörer som redan hittat hit.

 

Stockholmsregionens tillväxt kombinerat med det nya Cargo City innebär att detta är ett av de mest unika och intressanta lägen för frakt- och logistikverksamhet i Skandinavien.

Plan för utvecklingen

Skiss över Cargo City

Cargo City – 150 000 kvadratmeter

Nya Cargo City innebär cirka 150 000 kvadratmeter frakt- och logistikbyggnader i de södra delarna av flygplatsen. Säkerhet är givetvis viktigt och därför designas området för att möta både dagens och morgondagens krav.


Cargo City kommer att läggas inom en Freight Zone vilket innebär att allt gods som transporteras in i området kontrolleras i enlighet med kommande regler från bland annat de amerikanska luftfartsmyndigheterna.

Planerad placering