Bättre bagage­hantering

De kapacitetsbrister som den nya piren och ett nytt bagagehanteringsystem ska åtgärda är på grund av covid-19 inte längre lika tidskritiska. Projektet pausas därför på obestämd tid och återupptas när trafikutvecklingen kräver det.

Visionsbild över framtida Arlandas bagagehall

Sortering under nya piren

Större delen av allt bagage från Terminal 5 kommer att sorteras under den nya piren. Vi bygger om så att det kan transporteras dit och tillbaka till ankomsthallen. Risken för att väskor tappas bort i systemet blir i stort sett obefintlig. 

Dynamiskt bagagehotell

Du som reser med bagage kommer att kunna checka in bagaget tidigt i väntan på avgång. Bagaget kommer också kunna sorteras på ett effektivare sätt.

Snabbare transporter

Röntgenmaskiner integreras i systemet och väskor kommer att kunna transporteras snabbare och fler flighter kommer att kunna hanteras på kortare tid. Bagagebanden blir längre och rymligare för att flödet ska bli smidigare för resenären.