Terminal 5 länkas samman med Terminal 4

Mellan Terminal 5 och Terminal 4 har en ny förbindelsegång byggts och terminalernas gateområden länkas samman. I och med att gången öppnas så integreras trafiken och det blir det inrikes- och utrikestrafik på både Terminal 4 och 5. För de som ska transferera innebär det att många kan göra det utan att behöva gå ut igenom säkerhetskontrollen.

Gången får rullband vilket gör det enklare att förflytta sig. Väggarna fylls med grönska och det blir en rymlig känsla med stora glaspartier.

Den nya förbindelsegången öppnade juni 2022.

Förbindelsegången mot T5