Terminal 4 och Terminal 5 länkas samman

Mellan Terminal 4 och Terminal 5 byggs en ny förbindelsegång. För dig som resenärer innebär det att du som landar på ena terminalen och ska flyga vidare från den andra smidigt kan ta dig dit utan att passera en säkerhetskontroll. Gången får rullband vilket gör det enklare att ta sig mellan terminalerna. Väggarna fylls med grönska och det blir en rymlig känsla med stora glaspartier.

Förbindelsegången planeras vara klar 2022.

Visionsbild som visar hur gången kan komma att se ut när den är klar 2022
Visionsbild som visar hur gången kan komma att se ut när den är klar 2022