På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Praktik – en väg in i arbetslivet

  • Spela film
  • Spela film
  • Spela film

Det finns ett stort intresse för att göra praktik på Swedavia. Vi har som en del i vårt hållbarhetsarbete valt att satsa på två huvudspår gällande praktik här hos oss. Det ena är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och det andra är med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) genom deras satsning Tekniksprånget. Här läser du mer om Tekniksprånget.

Som praktikant hos Swedavia får du uppleva en hållbar och attraktiv arbetsplats. Vi vill med detta samtidigt bidra till det samhälle vi finns och verkar i.

Arbetsförmedlingen

Swedavia och Arbetsförmedlingen har ett samarbete för att minska avstånd till arbetsmarknaden för de personer som står långt ifrån ett arbete idag.

  • Arbetspraktiken pågår under tre månader och vänder sig till långtidsarbetslösa ungdomar, inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, nyanlända akademiker eller personer med olika funktionsförmågor.
  • Antalet praktikanter vid var och en av våra tio flygplatser bestäms utifrån möjligheten att erbjuda handledning.
  • Som praktikant får du en möjlighet att tillgodose dig arbetspraktik för att därigenom öka möjlighet till anställning.
  • Samarbetet avser även stärka arbetsförmedlarnas kompetens med kunskaper om yrken och karriärvägar inom Swedavia.

Ansökan till våra praktikplatser sker genom Arbetsförmedlingen. Kontakta din lokala Arbetsförmedling för mer information.