Karin EE von Törne Haern

Karin EE von Törne Haern ställer ut sina konstverk på Kiruna Airport under perioden 8/5–30/8. Hennes konstverk finns i restaurangen efter säkerhetskontrollen.

Om Karin EE von Törne Haern

Bildkonstnär, tecknare, konstpedagog. Medlem i KiN, Konstnärer i Norrbotten, i Svenska Tecknare sedan 1986, i Illustratörscentrum, Konstnärscentrum Nord och BUS.

Kiruna och konsten

Sedan Kiruna anlades år 1900 har konsten spelat en betydande roll i gestaltningen av staden. Kirunas grundare och gruvbolagets LKAB:s första disponent, Hjalmar Lundbom, hade en vision och ambition om konsten och kulturen som byggstenar av ett nytt, modernt samhälle. Kiruna var ett socialt och kulturellt experiment som saknade motstycke i världen.

I Kiruna har kända svenska konstnärer och arkitekter såsom Gustaf Wickman, Ralph Erskine, Prins Eugene och Helmer Osslund lämnat avtryck i stadsrummet genom storslagna konstnärliga verk. Staden är rik på skulpturer som knyter an till gestaltningar av offentliga verksamheter som badhus, skolor och ålderdomshem.

Både LKAB och Kiruna kommun har stora konstsamlingar och namnkunniga svenska konstnärer. Kiruna kommuns omfattar över 2 000 verk, varav en del visas i Kiruna Stadshus, samlingen byggs kontinuerligt på genom Kirunastipendiet som delats ut sedan 1995. Kiruna Airport fortsätter konsttraditionen i staden och visar kontinuerligt samtidskonst från Norrbotten.