På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljöprövning Kiruna Airport

Swedavia AB har ansökt om ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid Kiruna Airport i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Ansökan om omprövning av flygplatsens miljötillstånd inlämnades till mark- och miljödomstolen i oktober 2015.

Ansökan om ett nytt miljötillstånd tar sikte på att säkra verksamheten på lång sikt och innefattar en översyn av hela verksamheten, både den civila och militära, med avseende på miljön. Den nya ansökan omfattar en översyn av flygvägssystemet samt frågor om flygbuller, utsläpp till luft och hantering av dagvatten.