På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kiruna Airports klimatarbete i världsklass

2012-07-18, kl. 11:02

Kiruna Airport arbetar målmedvetet för att minska sina koldioxidutsläpp. Mellan åren 2008-2011 har flygplatsen minskat CO2-utsläppen med 57 %. Ett arbete som nu resulterat i att Kiruna Airport ackrediterats och blivit klimatmärkt enligt ACA, Airport Carbon Accreditation, en europeisk standard för flygplatser.

Kiruna Airport lämnade i slutet av juni in en ansökan om klimatmärkning till Airport Council International Europe. De har nu klimatmärkt flygplatsen enligt det högsta kriteriet (Nivå 3+). Kiruna Airport är bland ett tiotal flygplatser i Europa att klara den högsta nivå och den tionde flygplatsen inom Swedavia. Övriga Swedaviaflygplatser som är klimatmärkta är Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport, Luleå Airport, Visby Airport och Ronneby Airport. 

– Swedavia har tagit ett beslut om att alla flygplatser inom koncernen ska arbeta med sitt klimatarbete och nu har Kiruna Airport fått ett kvitto på att vi är bland de bästa flygplatserna i Europa inom detta område, säger Peter Salomonsson flygstationschef på Kiruna Airport.

Ackrediteringen sker genom ett europeiskt koldioxid- och energiprogram, ACA, Airport Carbon Accreditation, vilket syftar till att mäta, reducera och sätta mål för sina koldioxidutsläpp. Kiruna Airport har nått den högsta nivå eftersom flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. De utsläpp Swedavia inte lyckats minska klimat kompenseras genom ekonomiska bidrag till projekt i andra länder som ska minska koldioxidutsläppen. De aktuella projekten är två vindkraftsprojekt i Kina och biobränslebaserad kraftproduktion i Indien.

– Vi har under de senaste åren varit starkt engagerade i arbetet med klimat- och energieffektiviseringsfrågor.  Klimatmärkningen av Kiruna Airport är ett bevis på att vi är på rätt väg mot 0-utsläpp av koldioxid år 2020, säger Peter Salomonsson. Nu går arbetet vidare med oförminskad takt och vi arbetar också med att få andra aktörer på flygplatsen aktiva i vårt arbete.

Om Airport Carbon Accreditation

Bakom ackrediteringen, som kallas Airport Carbon Accreditation, står ACI Europe och WSP Environmental. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa. WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling. Antalet anslutna flygplatser har sedan starten 2009 mer än fördubblats till 55 stycken spridda över kontinenten. Under programmets två första år minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid. Läs mer om klimatmärkning på www.airportcarbonaccreditation.org