På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Buller & bullerisolering

Göteborg Landvetter Airports miljövillkor reglerar bland mycket annat hur lågt flygplanen får flyga över tätorter. Ett villkor anger att Swedavia, som äger, driver och utvecklar flygplatsen, är skyldiga att bullerisolera de hus som ligger i områden där ljudnivån utomhus på grund av flygbuller ligger över en viss nivå. 

I miljödomstolens dom från 2008 slås det fast vilken bedömning som ska göras när man tar ställning till vilka bostäder som ska bullerisoleras.

Vilka bostäder bullerisoleras?

Grunden för bedömningen av vilka bostäder som ska bullerisoleras är

  • dels gränskurvan för FBN 60 dB(A),
  • dels om den maximala ljudnivån når gränsen 70 dB(A) eller därutöver tre gånger per natt under minst 150 nätter per år.

Målet med bullerisoleringen är att flygbullernivån inomhus inte ska överstiga 30 dB(A) och att ljudnivån inomhus i lokaler som används nattetid inte ska överstiga 45 dB(A). Cirka 200 hus kommer inom de närmaste åren att utredas. Innan det är aktuellt att vidta några åtgärder tas också hänsyn till ljudnivån inomhus. Göteborg Landvetter Airport kommer tillsammans med fastighetsägarna att utreda och diskutera vilka bullerskyddsåtgärder som ska vidtas med hänsyn till att kostnaderna är rimliga i förhållande till bostadens standard och värde.

Naturvårdsverkets riktvärden

LandningEtt av Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggda bostäder är 70 dB(A) som maximal ljudnivå utomhus. En genomsnittlig bullernivå utomhus på 55 dB(A) från trafik anses som acceptabel när man planerar vägtrafik intill bostadsområden. Man har då räknat på ett medeldygn under ett genomsnittligt år.

Trafikbullerundersökningar har visat att mellan 5 och 10 procent av de exponerade människorna upplever sig mycket störda vid en ljudnivå motsvarande FBN 55 dB(A).

Fakta om FBN

FBN är en förkortning av flygbullernivå och anges i enheten decibel, dB(A). FBN är en genomsnittlig ljudnivå där hänsyn tas till när på dygnet flygningarna sker. Kvällsflygningar mellan klockan 18 och 22 ges till exempel 5 dB högre värde än om flygningen gjorts på dagtid. Nattflygningar mellan kl. 22 och 06 ges tio dB högre värde.