På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Omfattande arbeten på start- och landningsbana vecka 27-29

Under några veckor i sommar genomförs omfattande arbeten på Göteborg Landvetter Airports start- och landningsbana. Syftet är att öka tillgänglighet och punktlighet. Här hittar du några frågor och svar om arbetena.

Vad händer i sommar?

Under veckorna 27-29 gör vi arbeten för att bland annat förtäta banljusen och förbättra flygets punktlighet ytterligare. Samtidigt utförs ett underhållsarbete på banområdet som är nödvändig för bibehållen god flygsäkerhet. Eftersom arbetet görs på mittendelen av banan utförs det kvälls- och nattetid och får viss påverkan på trafiken. Mellan klockan 00.00 och 06.00 är det ingen flygtrafik på Göteborg Landvetter Airport.

Vilken blir påverkan för resenärerna?

Flygbolagen har i tidigt skede blivit informerade av oss, de har därför kunnat justera sina tidtabeller så att de i så liten grad påverkas av våra arbeten. Flera bolag har justerat sina tidtabeller i sommar för att vara säkra på att banan är tillgänglig, men alla har inte den möjligheten. Det medför att några flighter kommer att avgå och ankomma till Säve och Jönköping istället.

Blir det förändrade flygmönster på Landvetter?

Ja, det kan innebära att fler flygplan startar och landar strax före klockan 00.00 och strax efter klockan 06.00 då banan är tillgänglig igen. Nattetid är det ingen flygtrafik. Det totala antalet rörelser minskar under perioden i jämförelse med under normala förhållanden.

Hur har researrangörerna valt att göra?

Fyra flygbolag kommer i sommar att påverkas av arbetena på Landvetter – Novair (Apollo), Tui Fly (Fritidsresor), Thomas Cook (Ving) och Primera (Solresor). Flygplatserna Säve, Jönköping och Malmö kommer att ta hand om några avgångar och ankomster. Mellan 5-15 specialinhyrda bussar kommer varje natt att trafikera med passagerare mellan flygplatserna.  Det är olika lösningar för olika bolag, resenärer uppmanas att kontakta sin researrangör för detaljer kring sin specifika resa. 

Hur kommer det att märkas i terminalen?

Vi kommer i mycket god tid att öppna upp för incheckning och det kommer periodvis att vara många fler bussar utanför terminalen. Researrangörerna ansvarar för att resenärerna kommer på rätt bussar, men vi på Swedavia är så klart behjälpliga. Det kommer också att skyltas tydligt i och omkring terminalen så att resenärerna vet vart de ska.

Varför görs arbetena?

Vi säkerställer tillgängligheten till regionen genom att möjliggöra för flygtrafik i extremt dåliga siktförhållanden. Vi förbereder flygplatsen för att bli en så kallad CAT IIIB-klassad flygplats. Det innebär att flygplan kan landa i extremt dåliga siktförhållanden. 

När görs arbetena?

Vi utför arbetet under veckorna 27-29, alla dagar i veckan på kvälls- och nattetid.

Hur utförs arbetet?

Vi fräser upp asfalt på ytterkanten på mittendelen av start- och landningsbanan, borrar och gräver ner nya banljus och asfalterar om. Allt ska vara klart på fyra timmar, då flygplanen ska starta och landa igen. Utöver förtätning av banljus görs även en hel del asfaltsarbeten på taxibanor. Arbetena utförs kvälls- och nattetid och får viss påverkan på trafiken, mellan klockan 00.00 och 06.00 är det ingen flygtrafik på Landvetter.