På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygvägssystem

Göteborg Landvetter Airport tog ett nytt flygvägssystem i drift januari 2009. Med hjälp av ny teknik, kallad P-RNAV, blir flygkorridorerna smalare. Flygvägssystemet sätter flygplatsen i den absoluta fronten när det gäller miljösmarta inflygningsvägar vilket innebär att planen flyger över färre tätorter och hushåll.

Flygvägsystemet, som flygplatsen fick klartecken för i miljödomen M 118-01, ger miljösmartare inflygningar där planen landar med mindre gaspådrag. Det leder i sin tur till minskat buller för närboende och minskade utsläpp av koldioxid.

I korthet går flygvägssystemet ut på att landande flygplan navigerar längs mer avancerade vägar som dels har smartare dragning i förhållande till bebyggelse och dels är konstruerade som ett sluttande plan så att flygplanen flyger högre under längre tid och därigenom ger en mer bränslesnål inflygningsbana.

Det är en radikal skillnad mot de mer traditionella flygvägarna som är uppbyggda kring äldre flygfyrar. Med ny teknik och nya flygvägar står flygplatsen väl rustad att på ett säkert och effektivt sätt möta omgivningens krav på minskad miljöpåverkan.

Flygledare och pilot planerar inflygningen tillsammans

Eftersom flygplanets dator har kontinuerlig kontakt med utrustning på marken kan hela flygningen anpassas efter den exakta landningstidpunkten. Det innebär också att flygledaren och piloten tillsammans kan planera en jämn inflygning - planet glidflyger istället för dagens stegvisa inflygning. En sådan inflygning beräknas spara i snitt 150 kg bränsle och 450 kg koldioxidutsläpp per flygning. Dessutom innebär de miljösmarta inflygningarna att bullret minskar i närområdet kring flygplatsen då flygplanet inte behöver göra motorpådrag på lägre höjder.

Komplex procedur att planera flygvägar

Att planera miljösmarta flygvägar är en komplex procedur. Det finns en mängd hänsyn att ta, som kan vara rent motstridiga – det som minskar bullret kan öka utsläppen. Annat att tänka på är givetvis bibehållen säkerhet och hur många människor som berörs. När flygvägar skapas vill flygplatsen att så få som möjligt utsätts för buller, men också hitta kortast tänkbara vägar för att hålla nere utsläppen. Flygvägssystemet har skapat en möjlighet att ta hänsyn till alla inblandade.