På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Green flights

Syftet med Green Flights är att minska miljöpåverkan från flygtrafiken samt att samla och koordinera miljörelaterade åtgärder inom ATM (Air Traffic Management). Detta för att minska buller och utsläpp inom svenskt luftrum. Projektet Green Flights består bland annat av gröna inflygningar, gröna utflygningar, green cruise och EcoFLy.

Green Flights-projektet startades av LFV:s flygtrafiktjänst 2007. Fokus ligger på flygtrafiksrelaterade aktiviteter som minskar utsläpp av växthusgaser och buller under alla faser av en flygning.

Både flygplatser och flygbolag spelar en stor roll och finns därför representerade i projektets projektkoordineringskommitté och i delprojektet EcoFLy.

Övergripande mål

De övergripande målen inom Luftfartsverkets flygtrafiktjänst är att åtta av tio flygningar till Swedavias flygplatser ska erbjudas gröna inflygningar 2012, och åtta av tio flygningar i svenskt luftrum ska erbjudas raka rutter 2012.

Green Flights omfattar

  • Grön inflygning
  • Green departure
  • Green Cruise
  • EcoFly
  • PBN-studie
  • “Grönt” Business Case