På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Så påverkar flygplatsen miljön

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för flygplatsen. Därför är det viktigt att ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatsen, främst genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

Det är en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Swedavia, som driver flygplatsen, ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas. För att detta ska uppnås krävs det att man arbetar efter följande strategier:

  • Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i beslut.
  • Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i alla beslut och aktiviteter.
  • Swedavia ska ständigt energieffektivisera verksamheten och styra den mot en hållbar användning av resurser.
  • Swedavias medarbetare ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen.
  • Swedavia ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt.
  • Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.