På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Jag jobbar för ett hållbart flyg

För miljöchef Maria Gelin är samarbeten inom flygbranschen nyckeln till framgångsrikt klimatarbete.

 
 

I jobbet som miljöchef på Landvetter är det mitt ansvar att se till att vi minskar våra egna klimatpåverkande utsläpp från flygplatsen. Utöver det jobbar vi med andra aktörer, flygbolag, marktjänstbolag och andra tekniskt verksamma inom flyget för att minska hela flygbranschens påverkan på miljön. Vi är en del av en bransch som måste jobba tillsammans för att nå de klimatstrategiska målen som branschen satt upp, bland annat att halvera utsläppen av fossilt koldioxid till 2050.

Rent konkret kan det handla om att bli effektivare när planen är på marknivå, till exempel att ha en elanslutning istället för att ha dieselaggregat för flygplanen när de står parkerade. Det kan också handla om att skapa effektivare och kortare flygvägar och införa hastighetsbegränsning för att få en form för eco driving för flygplanen. Det i sin tur genererar mindre utsläpp och förbrukning av bränsle.

Vill vi fortsätta att ha tillväxt i vår del av världen, få hit de varor och tjänster vi vill och kunna exportera de varor och tjänster som vi kan bidra med, då är vi i dagsläget beroende av en effektiv flygtrafik. Det är hållbarhetsprincipen vi måste jobba efter – vi har en påverkan och den ska vi minska. Samtidigt ska vi bidra till att de andra värdena som arbetstillfällen, ekonomiska inkomster för turistnäring och näringsliv och en social utveckling kan fortsätta utvecklas.

Det är i ett större perspektiv otroligt viktigt att vi är en del av den kollektiva, globala flygtrafiken.

Sverige har en hög svansföring när det gäller miljöfrågor i största allmänhet, både internationellt och nationellt. Som statligt ägt bolag har vi som en del i vårt uppdrag att se till att vi faktiskt är världsledande även på miljö- och hållbarhetsfrågor. Och att driva den frågan framför sig och att visa var skåpet ska stå, det är jättekul!