På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ansökan om nytt miljötillstånd

Göteborg Landvetter Airport har genomfört samråd med kommuner, länsstyrelse och allmänhet inför en planerad ansökan om ett nytt miljötillstånd. Anledningen till ansökan är att förbereda flygplatsen för en framtida trafikökning.

Göteborg Landvetter Airport är viktig för regionens utveckling och framtidsprognoser visar att allt fler kommer att välja att flyga från flygplatsen. Dagens miljötillstånd ger utrymme för 80 000 flygrörelser per år. Varje start eller landning räknas som en flygrörelse. Med den nuvarande trafikökningen kommer taket att nås inom några år. Flygplatsen förbereder sig därför för framtiden och lämnar in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för sammanlagt 120 000 flygrörelser per år.

Under våren 2010 genomfördes drygt elva samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner. Den åttonde februari 2011 genomfördes ett samråd med allmänheten i Råda församlingshem, Mölnlycke. Ytterligare ett samråd har skett med kommuner och länsstyrelse, det hölls på flygplatsen den 25 januari 2012.

Flygplatsens ansökan lämnades till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mars 2013. Under hösten 2013 och vintern 2014 har Swedavia lämnat in de kompletteringar som efterfrågats. Domstolen kungjorde därefter ansökan i dagspressen den 13 maj 2014 och angav att synpunkter på ansökan ska inges skriftligen till domstolen senast den 23 juni 2014. Ett antal anstånd har beviljats av domstolen fram till början av september. Därefter kommer Swedavia att få möjlighet att svara på inkomna yttranden till domstolen.

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling i målet den 10–12 mars 2015. Mark- och miljödomstolen meddelade domen onsdagen den 17 juni 2015. Domen överklagades och prövningstillstånd meddelades av mark- och miljööverdomstolen den 22 september 2015. Mark- och miljööverdomstolen höll huvudförhandling den 15-16 mars 2016 och meddelade dom den 28 april 2016. Swedavia och flera andra parter har överklagat domen till Högsta domstolen. Swedavia väntar nu på besked från Högsta domstolen om prövningstillstånd ges eller ej.

Dom i Mark- och miljööverdomstolen

Dom i Mark- och miljööverdomstolen 28 april 2016
Swedavias överklagande av Mark- och miljööverdomstolens dom 25 maj 2016

Dom i Mark- och miljödomstolen

Dom i Mark- och miljödomstolen den 17 juni 2015 - pdf 2 Mb (nytt fönster)

Ansökan

Ansökan, huvuddokument - pdf, 634 Kb (nytt fönster)

1. Teknisk beskrivning, del I
Teknisk beskrivning del I – Flygplats - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Bilaga 1, Flödesschema för fordonstvätthallen - pdf, 260 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2, Dagvattenanläggning i profil - pdf, 300 Kb (nytt fönster)
Bilaga 3, Ritning över dagvattenanläggningen - pdf, 245 Kb (nytt fönster)

2. Teknisk beskrivning, del II
Teknisk beskrivning, del II – Sökt flygvägssystem - pdf, 602 Kb (nytt fönster)
Bilaga 1, Flygvägar befintligt system - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2, Utredningar - pdf, 4 Mb (nytt fönster)

3. Gällande villkor och beslut
Gällande villkor och beslut - pdf, 278 Kb (nytt fönster)

4. Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning Göteborg Landvetter Airport - pdf, 13 Mb (nytt fönster)
Bilaga 1, Översiktskarta - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2, Översiktsfoto - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Bilaga 3, Riksintressen - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Bilaga 4, Skyddsvärden - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Bilaga 5, Precisering av riksintresse - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Bilaga 6, Naturmiljöutredning - pdf, 7 Mb (nytt fönster)
Bilaga 7, Resultat av bullerberäkningar - pdf, 12 Mb (nytt fönster)
Bilaga 8, Luftutredning - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Bilaga 9, Handlingsplan för minskade utsläpp till luft - pdf, 344 Kb (nytt fönster)
Bilaga 10, Vattenutredning - pdf, 8 Mb (nytt fönster)

5. Samråd
Samrådsredogörelse Göteborg Landvetter Airport - pdf, 287 Kb (nytt fönster)

5.1 Samrådsunderlag version 1, 2010-04-01 - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Inbjudan länsstyrelsen - pdf, 94 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Härryda kommun - pdf, 93 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar länsstyrelsen och Härryda kommun - pdf, 136 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Marks kommun - pdf, 94 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Marks kommun - pdf, 262 Kb (nytt fönster)
Yttrande Marks kommun 2011-03-09 - pdf, 950 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Ale kommun - pdf, 95 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Ale kommun - pdf, 261 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Borås stad - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Borås stad - pdf, 260 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Alingsås kommun - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Alingsås kommun - pdf, 259 Kb (nytt fönster)
Yttrande Alingsås kommun 2010-06-10 - pdf, 518 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Mölndals stad - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Mölndals stad - pdf, 274 Kb (nytt fönster)
Yttrande Mölndals stad 2010-07-12 - pdf, 140 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Göteborg stad - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Göteborg stad - pdf, 205 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Lerums kommun - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Lerums kommun - pdf, 278 Kb (nytt fönster)
Yttrande Lerums kommun - pdf, 41 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Bollebygds kommun - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Bollebygds kommun - pdf, 271 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Kungsbacka kommun - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Kungsbacka kommun - pdf, 268 Kb (nytt fönster)
Inbjudan Partille kommun - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Partille kommun - pdf, 265 Kb (nytt fönster)
Samrådspresentation 2010-04 - pdf, 11 Mb (nytt fönster)
Brev inklusive sändlista, ändrade förutsättningar 2010-05-25 - pdf, 598 Kb (nytt fönster)
Inbjudan samråd verksamhetsutövare - pdf, 435 Kb (nytt fönster)
Sändlista till inbjudan samråd med verksamhetsutövare - pdf, 107 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar verksamhetsutövare - pdf, 242 Kb (nytt fönster)
Presentation samråd verksamhetsutövare - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Inbjudan Naturvårdsverket och länsstyrelsen - pdf, 166 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Naturvårdsverket och länsstyrelsen - pdf, 101 Kb (nytt fönster)
Presentation samråd Naturvårdsverket och länsstyrelsen - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

5.2 Samrådsunderlag version 2, 2011-01-10 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Inbjudan allmänheten - pdf, 87 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar allmänheten - pdf, 276 Kb (nytt fönster)
Presentation samråd allmänheten - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Yttrande Lennart Andersson 2011-01-28 - pdf, 173 Kb (nytt fönster)
Yttrande Salvebogruppen 2011-02-08 - pdf, 956 Kb (nytt fönster)
Yttrande Einar Anderson 2011-02-15 - pdf, 322 Kb (nytt fönster)
Yttrande Monica Månsson 2011-02-28 - pdf, 215 Kb (nytt fönster)
Yttrande Ture Carlsson och Tore Karlsson 2011-03-09 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Lennart Larsson och Roland Gustavsson 2011-03-09 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Ola Christensson 2011-03-09 - pdf, 4 Mb (nytt fönster)
Yttrande Kristina och Bror Johansson 2011-03-11 - pdf, 889 Kb (nytt fönster)
Yttrande Flygbullergruppen Härryda östra 2011-03-12 - pdf, 4 Mb (nytt fönster)
Yttrande Tollereds byalag 2011-03-12 - pdf, 63 Kb (nytt fönster)
Yttrande Håkan Olsson 2011-03-13 - pdf, 172 Kb (nytt fönster)
Yttrande Härryda LRF 2011-03-14 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Luft i Väst 2011-03-17 - pdf, 70 Kb (nytt fönster)
Yttrande Lennart Larsson 2011-06-29 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Brev inklusive sändlista skriftligt samråd 2011-03-25 - pdf, 625 Kb (nytt fönster)
Yttrande Energimyndigheten 2011-04-19 - pdf, 238 Kb (nytt fönster)
Yttrande SMHI 2011-04-19 - pdf, 566 Kb (nytt fönster)
Yttrande Riksantikvarieämbetet 2011-04-28 - pdf, 310 Kb (nytt fönster)
Yttrande Göteborgs universitet 2011-04-28 - pdf, 91 Kb (nytt fönster)
Yttrande GR 2011-04-29 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Yttrande Gryaab 2011-04-29 - pdf, 262 Kb (nytt fönster)
Yttrande Göteborg & co 2011-04-29 - pdf, 87 Kb (nytt fönster)
Yttrande Trafikanalys 2011-04-29 - pdf, 525 Kb (nytt fönster)
Yttrande Trafikverket 2011-04-29 - pdf, 910 Kb (nytt fönster)
Yttrande Transportstyrelsen 2011-04-29 - pdf, 728 Kb (nytt fönster)
Yttrande Fiskeriverket 2011-04-30 - pdf, 373 Kb (nytt fönster)
Yttrande Svenska Kraftnät 2011-05-02 - pdf, 481 Kb (nytt fönster)
Yttrande Sveriges geologiska undersökning 2011-05-02 - pdf, 580 Kb (nytt fönster)
Yttrande Skogsstyrelsen 2011-05-03 - pdf, 381 Kb (nytt fönster)
Yttrande Boverket 2011-05-17 - pdf, 350 Kb (nytt fönster)

5.3 Samrådsunderlag version 3 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Minnesanteckningar Naturvårdsverket - pdf, 113 Kb (nytt fönster)
Presentation Naturvårdsverket - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Yttrande Naturvårdsverket 2013-01-13 - pdf, 689 Kb (nytt fönster)

5.4 Samrådsunderlag version 4, 2011-12-22 - pdf, 4 Mb (nytt fönster)
Inbjudan samråd kommuner 2011-10-25 - pdf, 51 Kb (nytt fönster)
Inbjudan samråd Transportstyrelsen 2012-01-02 - pdf, 198 Kb (nytt fönster)
Följebrev till inbjudan Transportstyrelsen - pdf, 51 Kb (nytt fönster)
Minnesanteckningar uppföljande samråd med kommuner och länsstyrelsen 2012-01-25 - pdf, 136 Kb (nytt fönster)
Deltagarlista samrådsmöte 2012-01-25 - pdf, 480 Kb (nytt fönster)
Presentation uppföljande samråd - pdf, 7 Mb (nytt fönster)
Yttrande Lerums kommun 2012-02-03 - pdf, 52 Kb (nytt fönster)
Yttrande GR 2012-02-10 - pdf, 298 Kb (nytt fönster)
Yttrande Kungsbacka kommun 2012-02-16 - pdf, 201 Kb (nytt fönster)
Yttrande länsstyrelsen 2012-02-20 - pdf, 201 Kb (nytt fönster)
Yttrande Partille kommun 2012-02-28 - pdf, 67 Kb (nytt fönster)
Yttrande Transportstyrelsen 2012-02-23 - pdf, 157 Kb (nytt fönster)
Yttrande Härryda kommun 2012-02 28 - pdf, 204 Kb (nytt fönster)
Yttrande Bollebygds kommun 2012-03-01 - pdf, 725 Kb (nytt fönster)
Yttrande namnunderskrifter från boende Hulta och Hestra, Bollebygds kommun grannar 2012-02-21 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Svar från Swedavia till grannar i Bollebygds kommun 2012-03-19 - pdf, 101 Kb (nytt fönster)
Fler namnunderskrifter från boende Hulta och Hestra 2012-04-18 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)

Komplettering av ansökan

Swedavias svar gällande kompletteringar 2013-09-25 - pdf, 8 Mb (nytt fönster)
Swedavias svar 2013-09-25 – Bilaga 1-3 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-01-30 - pdf, 912 Kb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-01-30 – Bilaga 1-6 - pdf, 8 Mb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-01-30 – Bilaga 7 - pdf, 9 Mb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-01-30 – Bilaga 8-10 - pdf, 9 Mb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-01-30 – Bilaga 11 - pdf, 7 Mb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-01-30 – Bilaga 12 - pdf, 3 Mb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-01-30 – Bilaga 13-16 - pdf, 770 Kb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-03-28 - pdf, 427 Kb (nytt fönster)
Komplettering av ansökan 2014-03-28 – Bilaga 1-6 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Inkomna yttranden i sak

Yttrande Berlic 14 01 22 - pdf, 110 Kb (nytt fönster)

Skrivelse Gunilla Pihl Karlsson - pdf, 772 Kb (nytt fönster)

Yttrande Janette Persson - pdf, 443 Kb (nytt fönster)

Yttrande SGI - pdf, 661 Kb (nytt fönster)

Yttrande BRG - pdf, 576 Kb (nytt fönster)
Yttrande Partille kommun - pdf, 568 Kb (nytt fönster)
Yttrande SGU - pdf, 352 Kb (nytt fönster)
Yttrande Alexander Berlic - pdf, 360 Kb (nytt fönster)
Yttrande Chalmers - pdf, 563 Kb (nytt fönster)
Yttrande Ola Christensson - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Yttrande Göteborgs stad - pdf, 773 Kb (nytt fönster)
Yttrande MSB - pdf, 413 Kb (nytt fönster)
Yttrande Göteborgs hamn - pdf, 489 Kb (nytt fönster)
Yttrande länsstyrelsen Västra Götaland - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Gryaab - pdf, 707 Kb (nytt fönster)
Yttrande Håkan Johansson - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Svenska Handelskammaren - pdf, 484 Kb (nytt fönster)
Yttrande Transportstyrelsen - pdf, 617 Kb (nytt fönster)
Yttrande SGU - pdf, 318 Kb (nytt fönster)
Yttrande Alingsås kommun - pdf, 358 Kb (nytt fönster)
Yttrande Peter Balkow - pdf, 689 Kb (nytt fönster)
Yttrande Tollereds byalag - pdf, 542 Kb (nytt fönster)
Yttrande Novair - pdf, 779 Kb (nytt fönster)
Yttrande länsstyrelsen Halland - pdf, 605 Kb (nytt fönster)
Yttrande Göteborgs universitet - pdf, 376 Kb (nytt fönster)
Yttrande Bollebygds kommun - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Malmö Aviation - pdf, 730 Kb (nytt fönster)
Komplettering till yttrande Bollebygds kommun - pdf, 12 Mb (nytt fönster)
Sammanträdesprotokoll Kungsbacka kommun - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Kungsbacka kommun - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Salvebogruppen - pdf, 416 Kb (nytt fönster)
Yttrande Göteborg & Co - pdf, 956 Kb (nytt fönster)
Yttrande Ola Christensson - pdf, 329 Kb (nytt fönster)
Yttrande 1 Flygbullergruppen Härryda Östra - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande 2 Flygbullergruppen Härryda Östra - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Lerums kommun, miljö- och byggnadsnämnden - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Mölndals stad - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Yttrande SKF - pdf, 520 Kb (nytt fönster)
Yttrande Lerums kommunstyrelse - pdf, 645 Kb (nytt fönster)
Yttrande Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) - pdf, 526 Kb (nytt fönster)
Yttrande Naturvårdsverket - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Härryda kommun - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande Härryda kommun samhällsbyggnad och KS - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Bemötande av inkomna yttranden i sak

Swedavias bemötande av yttranden - pdf, 924 Kb (nytt fönster)
Swedavias yttrande - Tollereds byalag - pdf, 198 Kb (nytt fönster)

Inkomna yttranden i sak omgång 2

Yttrande 2, Gryaab - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Yttrande 2, Transportstyrelsen - pdf, 502 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, länsstyrelsen Västra Götaland - pdf, 600 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, Salvebogruppen - pdf, 523 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, Kungsbacka kommun - pdf, 390 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, SGI - pdf, 478 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, Jeanette Persson - pdf, 348 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, länsstyrelsen Halland - pdf, 341 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, Mölndals stad - pdf, 83 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, Naturvårdsverket - pdf, 541 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, Balkow och Jonasson - pdf, 610 Kb (nytt fönster)
Yttrande 2, Bollebygds kommun - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Yttrande 2, Flyggruppen Härryda Östra - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Yttrande 2, Ola Christensson - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Yttrande 2, Ola Christensson, bilagor - pdf, 3 Mb (nytt fönster)

Bemötande av inkomna yttranden i sak omgång 2

Swedavias bemötande av yttranden 2 - pdf, 8 Mb (nytt fönster)

Förhandlingsordning 10–12 mars

Förhandlingsordning - pdf, 297 Kb (nytt fönster)

Yttranden i samband med och efter huvudförhandling

Trafikverket - pdf, 645 Kb (nytt fönster)

Boende Tollered - pdf, 765 Kb (nytt fönster)
Alexander Berlic - pdf, 498 Kb (nytt fönster)
Länsstyrelsen angående bullermätningar - pdf, 326 Kb (nytt fönster)
Peter Balkow - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Lerums kommun - pdf, 383 Kb (nytt fönster)
Länsstyrelsens yrkande villkor 10 - pdf, 245 Kb (nytt fönster)
Flygbullergruppen Härryda Östra - pdf, 570 Kb (nytt fönster)
Länsstyrelsen Västra Götalands län - pdf, 394 Kb (nytt fönster)
Transportstyrelsen - 2 Mb (nytt fönster)
Ola Christensson - 1 Mb (nytt fönster)
Flygbullergruppen Härryda Östra 2 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Elisabeth Jonasson - pdf, 102 Kb (nytt fönster)
Swedavias yttrande efter huvudförhandling - 1 Mb (nytt fönster)
Aktbil 174 boende - pdf,1,2 Mb (nytt fönster)

Aktbil 175 boende - pdf, 960 Kb (nytt fönster)

Aktbil 176 boende - pdf, 919 Kb (nytt fönster)

Aktbil 177 boende - pdf, 1,6 Mb (nytt fönster)

Överklaganden

Överklagan Länsstyrelsen Aktbil 183 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Överklagan Länsstyrelsen Aktbil 184 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Överklagan Naturvårdsverket Aktbil 185 - pdf, 401 kB (nytt fönster)


Överklagan Ring Aktbil 186 - pdf, 87 kB (nytt fönster)

Överklagan Flygbullergruppen Härryda Östra Aktbil 187 - pdf, 514 kB (nytt fönster)

Överklagan Ola C Aktbil 188 - pdf, 266 kB (nytt fönster)

Överklagan Balkow Jonasson Aktbil 189 - pdf, 722 kB (nytt fönster)

Överklagan Salvebogruppen Aktbil 190 - pdf, 391 kB (nytt fönster)

Överklagan Södra Landvetter kommunalförening Aktbil 191 - pdf, 6 Mb (nytt fönster)

Överklagan Håkan Johansson Aktbil 192 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)

Överklagan Ericson Aktbil 194 - pdf, 518 kB (nytt fönster)

Överklagan Jansson Aktbil 195 - pdf, 5 Mb (nytt fönster)

Överklagan Tollered Aktbil 196 - pdf, 459 kB (nytt fönster)

Överklagan Börjesson Aktbil 197 - pdf, 981 kB (nytt fönster)

Överklagan Swedavia 8 juli 2015 - pdf, 935 kB (nytt fönster)

Kompletterande överklagande Swedavia 150827 - pdf, 7 Mb (nytt fönster)

Yttrande över överklagan omgång 1

Swedavias yttyrande 1 över överklagan pdf,  737 kB (nytt fönster)

Yttrande 1 över överklagan del 1 - pdf,  1 MB (nytt fönster)

Yttrande 1 över överklagan del 2 pdf,  1 MB (nytt fönster)

Yttrande 1 över överklagan Härryda kommun pdf,  898 kB (nytt fönster)

Yttrande överklagan Kungsbacka kommun pdf,  754 kB (nytt fönster)

Yttrande över överklagan Göteborgs Stad - pdf, 518 kB (nytt fönster)

Yttrande över överklagan omgång 2

Yttrande omgång 2 Börjesson - pdf, 7 Mb (nytt fönster)

Yttrande omgång 2 Länsstyrelsen Västra Götalands län - pdf, 444 Kb (nytt fönster)

Yttrande omgång 2 Flygbullergruppen Härryda Östra - pdf, 409 Kb (nytt fönster)

Yttrande omgång 2 Naturvårdsverket - pdf, 409 Kb (nytt fönster)

Yttrande omgång 2 Ola Christensson - pdf, 2 Mb (nytt fönster)

Yttrande omgång 2 Södra Landvetter kommunalförening - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Slutliga yttrande över överklagan, omgång 3

Yttrande Swedavia, 160128 - pdf, 3 Mb (nytt fönster)

Yttrande Swedavia, 160128, bilaga 1 - pdf, 429 Kb (nytt fönster)

Yttrande Swedavia, 160128, bilaga 2 - pdf, 19 Mb (nytt fönster)

Yttrande omgång 3 aktbilaga 109 - pdf, 7 Mb (nytt fönster)