På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Förhandlingar om nytt miljötillstånd på Göteborg Landvetter Airport

2016-03-11, kl. 10:17

Under tisdag till och med torsdag, 15-17 mars, genomförs huvudförhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen om Göteborg Landvetter Airports nya miljötillstånd. En dom väntas därefter inom åtta veckor.

Mot bakgrund av regionens starka tillväxt och utifrån Swedavias prognoser för framtida resande ansökte Swedavia i mars 2013 om ett nytt miljötillstånd för Göteborg Landvetter Airport. Swedavias uppdrag är att skapa den flygtillgänglighet som behövs för att möjliggöra resande, affärer och möten. För att Göteborg Landvetter Airport ska kunna tillgodose regionens framtida behov av flygresor behövs ett nytt miljötillstånd med utrymme för fler starter och landningar än idag.

I juni 2015 kom Mark- och miljödomstolens dom, som i allt väsentligt följde flygplatsens ansökan. Förutom ett utökat antal starter och landningar möjliggjorde domen en förkortning av flygvägarna i syfte att minska utsläppen. Avgående flyg kan, med något undantag, lämna flygvägarna då bullernivån på marken understiger maximal ljudnivå 70 dBA. Ankommande flyg ges även utökad möjlighet att genomföra så kallade kurvade inflygningar, vilket också förkortar flygsträckan och minskar utsläppen.

Några av villkoren i domen från mark- och miljödomstolen har överklagats av ett antal parter och det är dessa överklaganden som nu ska avhandlas. Överklagandena gäller tillståndets omfattning och avgränsning, flygvägsfrågor, bullerisolering samt villkor för dag- och spillvatten. Swedavia har i sin tur överklagat ett villkor rörande dagvatten.

Förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen äger rum på Landvetter Airport Hotel den 15-17 mars och en dom väntas därefter inom åtta veckor.