På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Nästa fas för miljötillståndsansökan

2014-05-13, kl. 10:23

Göteborg Landvetter Airports ansökan om nytt miljötillstånd går in i nästa fas. Nu har det blivit dags för berörda parter att tycka till.

Flygplatsen lämnade i mars 2013 in en ansökan om nytt miljötillstånd för 120 000 rörelser (starter och landningar) per år. Det nuvarande tillståndet omfattar 80 000 rörelser, men flygtrafiken ökar. Landvetter har i dag drygt 60 000 rörelser.

Mark- och miljödomstolen har nu kungjort ansökan i dagspress och därmed startar remisstiden då myndigheter, organisationer och privatpersoner kan komma in med synpunkter på ansökan till domstolen. Remisstiden sträcker sig fram till 23 juni i år.

Dom i målet förväntas någon gång under våren 2015.

Läs mer om ansökan