På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Sänkt sjunkfart i Göteborg permanentas

2014-01-21, kl. 10:22

Ett årslångt försök i Göteborgsområdet med sänkt fart för landande flygplan blev så framgångsrikt att det permanentas. Vinnare är flygbolagen och miljön.

– Projektet beräknade att den fartminskning som uppnåddes under testperioden motsvarar cirka 800 ton koldioxid årligen in till Göteborgsområdet, vilket också innebär ca två miljoner kronor i minskade bränslekostnader för flygbolagen. Det är stora volymer för en förändring som är relativt enkel att genomföra och som också efterfrågas av flygbolagen, säger Patrik Bergviken, flygledare på Landvetter och projektledare för EcoDescend.

Den genomsnittliga fartminskningen som uppnåddes under provperioden med EcoDescend motsvarar en förlängd flygtid på cirka 35 sekunder. Med Göteborgsområdet avses flygplatserna Göteborg Landvetter Airport och Göteborg City Airport.

– Samarbetet mellan Swedavia och LFV för att minska flygets miljöpåverkan är oerhört positivt, där EcoDescend är ett av flera pågående projekt som syftar till att minska flygets påverkan genom olika typer av optimeringar. Gröna landningar, kurvade inflygningar och hastighetsbegränsningar bidrar alla till vårt gemensamma arbete att minska både utsläpp av klimatpåverkande gaser och buller i närmiljön, säger Landvetters miljöchef Maria Gelin.

LFV hoppas kunna testa liknande metoder i andra delar av Sverige. Med bra genomslag och infört i hela det svenska luftrummet går det att uppnå en årlig minskning av koldioxidutsläppen med upp emot 10 000 ton.