Om WebTrak

WebTrak visar flygningar som genomförts i flygplatsens omedelbara närhet, det vill säga inom 8 mils radie samt upp till cirka 10 000 meters höjd. WebTrak kan visa både nyligen genomförda flygningar och de som ägt rum längre bakåt i tiden. Verktyget visar även varje flygplans flygväg och övrig tillgänglig information.

Fördröjning på 5 timmar

WebTrak visar flyg med en fördröjning på 5 timmar. Detta för att den information som visas ska vara så korrekt och tillförlitlig som möjligt.

Använd inte WebTrak för detaljerad analys

WebTrak är skapat av ett företag som heter Brüel & Kjaer. Allt görs för att informationen i WebTrak ska vara komplett och korrekt, men WebTrak är inte designat för att vara ett detaljerat system för analys och bör inte användas som ett sådant.

För att göra mängden data hanterbar för användaren har nämligen en del förenklade antaganden gjorts. Data som visar den nuvarande situationen hämtas in som rådata, vilket gör att till exempel flygvägarna kan se mindre detaljerade ut när de visas den aktuella dagen. Data för flygvägar längre tillbaka i tiden är alltid mer korrekt än data i närtiden.

På grund av säkerhetsrestriktioner eller tillfälliga avbrott i systemet kan det också vara så att vissa flygningar inte syns i WebTrak.

Kontakt

Du kan alltid kontakta oss om du har fler frågor kring en flygning.