Du väljer mellan Express Utomhus eller Långtid.

Hämta och lämna – P1

Pris: 20 kronor per timme, minsta avgift är tio kronor. Betala med kontanter eller kort. Du kan också telefonparkera med Easypark (registrering krävs hos företaget).

Easyparks webbplats (nytt fönster)

Långtid – P2, P3 och P7

När du är bortrest lite längre passar våra långtidsparkeringar bra. Vill du kopppla in motorvärmare väljer du långtidsparkeringen P2.

Pris P2, P3 och P7

Du betalar 130 kronor per dygn de första sex dygnen, därefter 10 kronor per dygn. Om du vill parkera med motorvärmare under vintern, se pris och information om det nedan.

Pris P2 - Motorvärmare under vintern

P2 är från och med den 1 november till och med den 31 mars en parkering för dig som vill använda motorvärmare. Du betalar 180 kronor per dygn och då ingår alltid motorvärmare. 

Så här styr du din motorvärmare via app, webb eller sms.

Betalning

  • Med betal/bensinkort vid in-och utfart. Kvittoknapp finns vid utfart
  • Tryck för biljett vid infart och betala med betal/bensinkort vid utfart
  • Tryck för biljett vid infart och betala med betal/bensinkort i betalautomat som finns inne i terminalen

På långtidsparkeringen används bomsystem för in- och utpassage. Tänk på att det är olika infarter för parkering med eller utan motorvärmare.