På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljön på Luleå Airport

Luleå Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus där Swedavia, som äger och driver flygstationen, har en nollvision för de egna utsläppen på flygplatsen.

Luleå Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Årligen passerar cirka en miljon resenärer flygplatsen.

Luleå Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan, främst genom att minska utsläpp av koldioxid, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:


• Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i
alla beslut.
• Klimatpåverkan är flyg -och fastighetsbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i beslut och aktiviteter.
• Vi ska ständigt energieffektivisera och styra den egna verksamheten samt påverka andra aktörer som vi samverkar med, för en hållbar användning av resurser.
• Vi ska köpa in energieffektiva produkter och tjänster och främja konstruktioner som
leder till förbättring av energiprestandan.
• Alla Swedavias medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljö- och energiarbete.
• Vi ska bedöma och hantera miljörisker och energiprestanda på ett systematiskt sätt.
• Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i
syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar
utveckling av flygplatserna.