På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljöledningssystem

På Luleå Airport arbetas det ständigt med att minska miljöpåverkan och flygstationen lägger stor vikt vid att arbeta med miljöfrågor på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Sedan våren 2012 är Luleå Airport certifierad enligt ISO 14 001.Certifieringen innebär att flygplatsen inte enbart lever upp till miljömyndigheternas krav utan dessutom till de övergripande och detaljerande miljömål som finns för Luleå Airport.

Inom flygstationen utförs både interna och externa miljörevisioner. Syftet med revisionerna är att stämma av att miljöledningssystemet används, är tillräckligt och är effektivt. Ett ständigt förbättringsarbete pågår, med skärpta krav, som gör att även miljömålen skärps för varje år.

I maj 2012 blev hela Swedavia miljöcertifierat i ett gemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001.