På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Debattartikel: Arlandas Miljötillstånd

2012-01-04, kl. 15:41

Norrbottens tillgänglighet riskerar att kraftigt försämras på grund av ett hot om halverad flygkapacitet på Arlanda. För oss i Norrbotten kommer flyget alltid att vara ett nödvändigt transportmedel. Om kapaciteten på Arlanda halveras så är det inte stockholmarna som drabbas – utan vi i Norrbotten som får färre flyg till och från huvudstaden – och resten av världen. Vi som undertecknar denna artikel vill därför att näringsliv, regionala myndigheter och politiker i Norrbotten tillsammans kraftsamlar för att bibehålla och öka tillgängligheten till länet. 

Inom några år riskerar Arlanda flygplats, navet för flyget i Sverige, att tvingas halvera sin flygkapacitet på grund av ett föråldrat miljötillstånd – om inte regeringen tar frågan på det allvar den förtjänar. En ansökan om nytt tillstånd har lämnats in av Swedavia, men risken finns att gamla villkor formellt eller informellt ligger kvar. Detta skulle leda till begränsningar i tillgängligheten i hela Sverige. För oss norrbottningar skulle nedskärningar på Arlanda att leda till kraftiga begränsningar för vår egen tillgänglighet.

Något som få reflekterar över är att Norrbottens tillgänglighet till stora delar, avgörs av flygkapaciteten på Arlanda. Arlanda är idag, och i framtiden, vårt viktigaste nav mot omvärlden. En halverad kapacitet på Arlanda kommer således att slå hårt mot Norrbotten och andra regioner i landets norra delar där flyget utgör det avgörande kommunikationsmedlet som förbinder människor och företag närmare varandra.

Vårt län som nu präglas av en god ekonomisk tillväxt blir allt mer beroende av goda kommunikationer med andra regioner, i och utanför Sverige. Utan goda kommunikationer, där flyget utgör en livsnerv, blir vårt avlånga land större – från norr till söder, från öst till väst. Det gör det svårare för oss att resa, få nya intryck och vara delaktiga den utveckling som sker utanför vår region. Det försvårar också omvärldens affärskontakter med näringslivet i Norrbotten.

Faktum är att goda förbindelser gör världen mindre och ger möjlighet för universitetet att få vara delaktiga i världsledande forskning och utbildning. Det för dessutom företag närmare sina kunder. Genom goda transportvägar förs produkter till och från vårt län. För företagens val av lokaliseringsort är tillgången till förbindelser med andra regioner och länder många gånger en av de viktigaste faktorerna. Om antalet flygningar till och från Luleå Airport blir färre riskerar både arbetstillfällen och skatteintäkter inom länet att gå förlorade.

Sverige behöver goda kommunikationer. De binder oss samman och gör det möjligt för människor att resa och varor att fraktas. Ibland är det bästa transportsättet tåg, bil eller buss. Andra gånger är flyget, av distans- eller tidsmässiga skäl, oslagbart. Kombinationen av olika sätt att transportera sig skapar ett Sverige som håller samman.

Det är därför nödvändigt att vi gemensamt kraftsamlar i denna fråga! Ett beslut får inte fattas utifrån en storstadslogik. Vi kan heller inte lita på att någon annan tar ansvar för att ett beslut om Arlandas flygkapacitet tar hänsyn till vår regions företagare och medborgare. Nu måste vi gemensamt ta ansvar och agera med start idag!

Ann-Christin Viklund, flygstationschef, Luleå Airport
Per-Ola Eriksson, landshövding, Norrbottens län
Karl Petersen, kommunalråd, Luleå kommun
Peter Roslund, kommunalråd, Piteå kommun
Torbjörn Lidberg, kommunalråd, Bodens kommun
Bill Nilsson, kommunalråd, Älvsbyns kommun
Kent Ögren, landstingsråd, Norrbottens läns landsting

För ytterligare information, kontakta:
Ann-Christin Viklund, flygstationschef tfn: 070- 214 47 69