På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsen viktig mötesplats för regionens utveckling

2012-01-02, kl. 15:42

Swedavia har undersökt vad resenärerna och grannarna tycker om flygplatsens arbete avseende tillgänglighet och hållbarhet. Hela 96 procent av de tillfrågade tycker att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och nästan lika många, 92 procent, tycker att den är viktig som mötesplats. Resultaten visar också att det finns ett stort intresse kring hur flygplatsen arbetar med miljöfrågor.

En ny undersökning bland invånare kring Luleå Airport visar att flygplatsen har stort stöd i regionen. En klar majoritet, 88 procent, har en positiv inställning till Luleå Airport och hela 96 procent svarar att flygplatsen är viktig för regionens utveckling. De allra flesta, 92 procent, anser dessutom att den är en viktig regional och internationell mötesplats och 89 procent anser att flygplatsen bidrar till en ökad integration mellan människor och kulturer.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Idag anger endast 18 procent att flygplatsen är bra på att informera om det miljöarbete som bedrivs.

- Det är glädjande att så många betonar flygplatsens betydelse för såväl invånare som näringsliv regionen. Samtidigt måste vi vara ännu tydligare med hur vi arbetar för att minimera vår egen miljöpåverkan, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef på Luleå Airport.

Swedavia har nyligen bestämt att målet om nollutsläpp av koldioxid från egen verksamhet år 2020 ska fullföljas fullt ut. Bland de tillfrågade anses arbetet med minskade koldioxidutsläpp vara av störst betydelse, 66 procent, följt av bulleråtgärder, 34 procent.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 24 oktober och 20 november 2011 i form av telefonintervjuer med 400 personer boende i regionen. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från Luleå Airport och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.

För ytterligare information, kontakta:
Ann-Christin Viklund, flygstationschef tfn: 070- 214 47 69