På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Luleå Airport är viktig för regionens utveckling

2013-04-04, kl. 17:29

Swedavia undersöker årligen vad resenärer och grannar tycker om Luleå Airports arbete avseende tillgänglighet och hållbarhet. 97 procent av de tillfrågade tycker att flygplatsen är viktig för utvecklingen i regionen och 94 procent anser att flygplatsen är viktig för regionens varumärke och image.

Undersökningen visar att flygplatsen har stort stöd, en klar majoritet, 88 procent, har en positiv inställning till Luleå Airport och hela 97 procent svarar att flygplatsen är viktig för regionens utveckling. Dessutom anser 88 procent att flygplatsen är viktigt för att nya företag ska etablera sig i regionen. De allra flesta, 91 procent, anser dessutom att den är en viktig regional och internationell mötesplats.

På frågan om hur man tar sig till och från flygplatsen tycker 55 procent av de tillfrågade att kollektivtrafiken är bra. Luleå Lokaltrafik kommer under tidig höst att trafikera Luleå Airport i sin ordinarie linjetrafik.

– Vi är mycket glada över LLT:s satsning, vilket ökar möjligheten att resa kollektiv till och från flygplatsen och på så sätt också bidrar till ökat miljöansvar, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef Luleå Airport.

Enligt rapporten anser allmänheten att minskad klimatpåverkan bör prioriteras i flygplatsens miljöarbete. Luleå Airport arbetar målmedvetet med att minska sina koldioxidutsläpp. I juni 2012 blev Luleå Airport certifierad enligt högsta nivån inom ACA (Airport Carbon Accreditation).

– ACA-certifiering kan jämföras med en klimatmärkning för flygplatser. Certifiering enligt högsta nivån innebär att vi har kunnat visa på en minskning i koldioxidutsläpp de tre senaste åren och att vi klimatkompenserar de utsläpp vi inte har lyckats få bort än. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera utsläpp av koldioxid som vi har kontroll över och tillsammans med övriga aktörer på flygplatsen har vi ett gemensamt projekt för att minska flygplatsens totala klimatpåverkan. Målet för Swedavias flygplatser är att år 2020 ha noll utsläpp av fossil koldioxid, avslutar Ann-Christin Viklund.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan 3-23 december 2012 i form av telefonintervjuer med 400 personer boende i regionen. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från Luleå Airport och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.