På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Vår resa mot hållbar utveckling

2015-11-17, kl. 09:00

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser.

Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser, samtidigt som vi söker miljösamarbeten utanför vår verksamhet.

Swedavia är klimatneutralt sedan 2006

Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen samt att minska utsläpp till luft och vatten från vår egen verksamhet.

Swedavia var ett av de första svenska storföretag som 2006 valde att bli klimatneutralt. Det innebär att verksamheten idag bedrivs utan att bidra negativt till den globala klimatförändringen.

Samtliga tio Swedaviaflygplatser som ingår i det nationella basutbudet är certifierade på den högsta nivån av Airport Carbon Accreditation (ACA). Swedavia är därmed den flygplatskoncern i världen som, enligt denna internationella standard, kommit längst i arbetet med att utveckla klimatsmarta flygplatser.

Naturinventering på flygplatsen

Pågår och beräknas vara klara 2016. Hittills har två rödlistade arter, höstlåsbräken och låsbräken påträffats mellan landningsbanan och taxibanan.

Kunskapsträd med hållbarhet i fokus

Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners har vi skapat vårt eget kunskapsträd med hållbarhet i fokus som står placerat i check-in området.

Tillsammans vill vi på ett annorlunda och kreativt sätt berätta för våra besökare vad vi alla bidrar med för att ta ansvar för att minimera vår påverkan.

Trädet är skapat av konstnären Hans Englund, Luleå kommun och är sex meter högt.