På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Allmänna villkor för bokning av parkering hos Swedavia

På Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport, Malmö Airport samt Luleå Airport erbjuder Swedavia AB sina kunder att via Swedavias hemsida att förhandsboka (och betala) parkeringsplats på flygplatsen.

Definitioner och förkortningar

Swedavia: Swedavia AB, 190 45 Stockholm-Arlanda
Organisationsnummer: 556797-0818

Hemsidor:


Kunden: Den person/företag som anges som kund under bokningsförfarandet på hemsidan
Produkt: En parkeringsplats med eventuella tilläggstjänster knutna till sig.
Bokningsperiod: Den period som kunden vid bokning anger att kunden har för avsikt att boka en produkt.
Avtalsparter: Vid genomförd betalning av en bokning på flygplatsens hemsida ingås ett avtal mellan kunden och Swedavia.
Boknings-id: Ett registreringsnummer som används för att identifiera en bokning vid infarten.
Produktblad: En sida med information och/eller särskilda villkor, karta samt produktspecifika villkor till varje bokningsbar produkt som listas på hemsidan och nås från varje produkt via länken ”Information” i bokningsdialogen.

Avtalsparter

Vid reservation av en parkeringsplats via någon av Swedavias eller partners hemsidor ingås det ett avtal mellan kunden och Swedavia, 190 45 Stockholm-Arlanda.

Bokningen är bindande och när kunden godkänner debiteringen, de allmänna villkoren samt lagring av personuppgifter (se vidare punkt "Personliga data"), samt har mottagit bekräftelsen, har det ingåtts ett avtal mellan parterna. När parkeringen är bokad och bekräftad åligger det Swedavia att tillhandahålla en parkeringsplats på valt område till kunden under angiven tid. Exakt plats inom valt område är inte specificerad (om ej annat anges) utan kunden väljer själv en ledig plats.

Det åligger kunden att ta del av den information om hur man hittar till parkeringsområdet som Swedavia presenterar i bokningsdialogen och bekräftelsen. Avtalat pris gäller för den produkt som bokats. Följer kunden inte de villkor som angivits för den bokade produkten debiteras kunden enligt ordinarie taxa (för nyttjad produkt). Ingen återbetalning sker för outnyttjad tid. Önskar kunden förlänga parkeringstiden eller tidigarelägga infarten, debiteras överskjutande tid enligt ordinarie taxa för valt område.

Produkter och erbjudanden

Bokning av parkeringsplatser omfattar ett urval av parkeringsområden på berörda flygplatser.  Produkter och erbjudanden tillgängliga för bokning visas vid bokningstillfället. Produkter och erbjudanden som erbjuds via bokning på hemsidan gäller endast vid bokning via hemsidan. Antalet tillgängliga platser för produkter och erbjudanden är begränsat.

Priser

Priser anges i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Aktuella priser visas på hemsidan vid bokning. Dessa priser kan endast nyttjas vid förhandsbokning av parkeringsplats. Om man som kund inte förhandsbokar sin plats gäller ordinarie priser.

Priser gäller till dess att nya priser meddelas på bokningssidan. Samtliga prisuppgifter som lämnas i samband med ett bokningsförfarande på hemsidan gäller endast den bokningen och endast genom att den bokningen genomförs, betalas och bekräftas på hemsidan.

Bokning

Bokning av plats sker via hemsidan (se Boka parkering). Vid bokning väljer kunden period och produkt. Endast tillgängliga parkeringsområden och produkter visas på skärmen. I annat fall finns ej ledig kapacitet för vald period och område.

En bokning ger rätt till endast en in- respektive utpassering per bokad produkt. Bokningsperioden uppgår alltid till minst ett kalenderdygn där kortast möjliga bokningsperiod kan variera mellan olika produkter och framgår av respektive produkts informationsblad.

När bokningen är slutförd och betald bekräftas den via en bekräftelse på skärmen samt en kvittens på betalningen. Swedavia uppmanar kunden att skriva ut bokningsbekräftelsen och ta med den. På bekräftelsen finns också en vägbeskrivning och karta till parkeringsområdet.

Bokningen är bindande och när kunden godkänner debiteringen, de allmänna villkoren samt lagring av personuppgifter (se vidare punkt "Personlig Data"), samt har mottagit bekräftelsen har det ingåtts ett avtal mellan parterna. När produkten är bokad och bekräftad åligger det Swedavia att tillhandahålla produkten till kunden under angiven tid.

Det åligger kunden att ta del av den information om hur man hittar till rätt område som Swedavia presenterar i bokningsdialogen och bekräftelsen.

Avtalat pris gäller för den produkt som bokats. Ingen återbetalning sker för outnyttjad tid.
Önskar kunden förlänga parkeringstiden eller tidigarelägga infarten, debiteras överskjutande tid enligt ordinarie taxa för valt område.

Kontakt Parkeringens kundtjänst: 010-109 68 05
E-post: parkering@swedavia.se

Avbokning och ombokning

Kunden kan avboka fram till 24 timmar innan angiven tidpunkt för infart mot en kostnad av 25 SEK. Avbokning genomförs via ”Ändra och avboka parkering” på hemsidan.

Kunden kan göra en ombokning fram till 24 timmar innan angiven tidpunkt för infartmot en kostnad av 25 SEK. Ändring av personuppgifter är dock kostnadsfri.

Villkor för av- och ombokning kan variera mellan produkterna och framgår då av respektive produktblad i bokningsdialogen – se ”Information” för respektive produkt.

Betalning

Betalning för förbokning sker i förskott med ett giltigt kort genom den elektroniska betalningsmöjligheten. När kunden godkänt betalningstransaktionen äger Swedavia rätt att debitera kunden kostnaden för bokningen. Om kortföretaget nekar korttransaktionen genomförs inte bokningen.

Kunden har möjlighet att betala flera överlappande bokningar med ett och samma betal-/kreditkort men däremot kan ett boknings-id (registreringsnummer) endast användas till en bokning åt gången.

Säker e-handel: Swedavia uppfyller branschens villkor för säker behandling av kort- och personuppgifter.

Personliga data

Genom att godkänna de allmänna villkoren godkänner kunden att Swedavia, i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), för ett elektroniskt register över de personuppgifter kunden lämnat under bokningsförfarandet.

Uppgifterna används för att Swedavia ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden. Swedavia använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information och service rörande bokningen via e-post, telefon och sms.

Om kunden har gett sitt samtycke kan uppgifterna i kundregistret användas till marknadsföringsändamål, marknadsundersökningar inom Swedavia samt till utskick av erbjudanden, information, nyhetsbrev etc. via e-post. Kunden kan när som helst välja att tacka nej till detta.

Vill kunden inte att uppgifterna om denne ska finnas kvar eller att de ska ändras eller vill kunden begära rättelse, kontaktas Swedavia via e-post på swedavia@swedavia.se eller via vanligt brev som skickas till: Swedavia AB, Registraturen, 601 79 Norrköping.

Om kunden vill få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av Swedavia kan kunden skriftligen begära detta hos: Personuppgiftsombud, Swedavia AB, 601 79 Norrköping.

Reklamation

Alla reklamationer skall skickas snarast. Reklamation sker skriftligen till: swedavia@swedavia.se eller Swedavia AB, Registraturen, 601 79 Norrköping.

Force Majeure

Force majeure såsom krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat, varöver Swedavia och kunden inte råder, fritager parterna såväl från skyldigheter som följer av detta avtal, i den mån de inte kan fullgöras utan oskäligt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd.

Ansvar

Swedavia påtar sig inget ansvar i förbindelse med olyckor, inbrott, skador på personer, bilar, utrustning eller tillhörigheter i bilen.

Kontakta kundtjänst för Arlandas parkeringar

Kundtjänsten för Arlandas parkeringar finns i Terminal 5 och koordinerar arbetet på flygplatsens parkeringsytor. Den är öppen dygnet runt, året om. Här får du svar på frågor som rör parkeringen på Arlanda, till exempel vägbeskrivning och prisuppgifter. De hjälper också till med guidning av webbokning per telefon men utför inte själva bokningen åt dig.

Behöver du hjälp vid in- och utfart eller vid betalautomaterna? Tryck på knappen, som finns vid varje infart, utfart och betalautomat, så får du prata med någon från parkeringens kundtjänst via en högtalare.

Kontaktuppgifter Arlandas parkering

Telefon: 010-109 68 05
E-post: parkering@swedavia.se

Registreringsnumret läses av

För att underlätta betalning och passering vid in- och utfart läser vi av registreringsnummer både vid in- och utfart. Det är därför viktigt att du ser till att registreringsskylten är läsbar även på vintern.

Parkeringsvärdar på plats

Parkeringsvärdar ronderar på parkeringsområdena för att lösa dina eventuella problem som enklare tekniska åtgärder, kontroll av platstillgång och 24-timmarsservice. Prata med dem eller kontakta kundtjänst om du behöver hjälp.

Kameraövervakning och patrullerande personal

Det är säkert att parkera på Arlanda. Samtliga in- och utfarter på parkeringarna är kameraövervakade och alla parkeringsytor patrulleras av personal hos Arlanda Airport Parking och Securitas.

Lågprisparkeringarna är inhägnade med staket, är väl upplysta och har dessutom förstärkt kameraövervakning.

Boka parkering på Arlanda

Boka och betala din parkering på Arlanda och var garanterad plats på det område du valt. Tänk på att du måste boka din parkering senast dagen innan planerad infart.

Boka parkering - villkor och mer information

Har du betalkort hos Nordea? Då måste du aktivera ditt 3D secure.
Mer information om 3D secure på Nordeas webbplats (nytt fönster)

Parkeringar på Stockholm Arlanda Airport

  • Långtidsparkering
  • Premium
  • Express
  • Parkering för dig med funktionsnedsättning
  • Elbilsparkering
  • Hämta och lämna
  • MC-parkering

Glöm inte att låsa och tömma din bil

Swedavia tar inte ansvar för stöld av eller skada på fordon eller egendom som finns i fordon som uppställs på Swedavias parkeringsplatser.