På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljön på Malmö Airport

Malmö Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus. Swedavia, som äger och driver flygplatsen, har en nollvision för de egna utsläppen.

Malmö Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Malmö Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus.

Malmö Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv.

Malmö Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och Swedavia arbetar kraftfullt med att minska de egna utsläppen av bland annat koldioxid – ett arbete som har gett betydande resultat. Swedavia fortsätter detta arbete med nollutsläpp av koldioxid som slutmål år 2020. Mellan 2005 och 2014 minskade koldioxidutsläppen med mer än 90 % på Malmö Airport.

Sol- och biobränsleanläggning på Malmö Airport, på bilden ovan - läs mer här

Honungsbin på flygplatsen

Malmö Airport har sedan år 2007 arbetat med att hitta en metod där bin och deras biprodukter används som indikatorer på luftkvalitet. Honungen och bivaxet lagrar föroreningar som sedan mäts via laboratorieanalyser. Eftersom bin rör sig över ett stort område, ofta inom en radie av upp till fyra kilometer, anses de prover som tas på bin eller honung vara representativa för de lokala miljöförhållandena.
Honungsbin på Malmö Airport - läs mer

Fossilbränslefritt Skåne

Malmö Airport deltar i uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020, som syftar till att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet.
100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 - läs mer och se filmen

Kontakt

 
Namn: Maria Bengtsson
Telefon: 010-109 45 15
E-post: maria.bengtsson1@swedavia.se