På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
Reser du från Malmö Airport 31 oktober-1 november? Var ute i god tid!

Viktig information från Malmö Airport

Minimera Maximera

Reser du från Malmö Airport 31 oktober-1 november? Var ute i god tid!

Uppdaterad 2016-10-28 kl. 15:36
Påvens besök i Lund och Malmö kan komma att påverka vägtrafiken till och från flygplatsen förmiddagen den 31 oktober och vid lunchtid den 1 november. Det finns risk för tillfälliga stopp på väg E65 till Malmö och väg 108 till Lund (31 oktober). Det kan även ske en viss påverkan på busstrafik, tillgänglighet till parkeringar samt övrig verksamhet på flygplatsen. Påverkan på flygtrafiken bedöms bli mycket liten. Flygplatsens parkeringsområden är öppna som vanligt. Det kommer inte att vara möjligt för allmänheten att följa påvens ankomst och avresa på plats. Händelsen kommer att sändas på SVT.

Sol- och biobränsleanläggningen på Malmö Airport

På Malmö Airport finns en sol-och biobränsleanläggning som bland annat förser flygplatsområdet med värme.

Sol- och biobränsleanläggningen på Malmö Airport

Så här fungerar anläggningen:

Anläggningen på flygplatsen består av en solvärmeanläggning och en panncentral. Panncentralen består av fyra pannor. De två huvudpannorna på vardera 2,5 MW värme använder pellets som bränsle. Reserv- och topplastpannan på fyra MW använder biologisk, vegetabilisk olja alternativt EO1. Under 2013 tas en mindre panna på 500 kW i bruk. Den kommer framförallt att användas sommartid tillsammans med solvärmeanläggningen.

Under större delen av året levereras även värme från solvärmeparken. Anläggningen levererar en effekt upp till ca 300 kW och består av 5 600 vakuumrör. Flygplatsen valde vakuumrör av två skäl. Dels ger de större värmeutbyte än motsvarande yta hos plana solfångare och dels motsvarar de flygplatsens säkerhetskrav: vakuumrören ger nämligen inga reflektioner som kan störa flygtrafiken.

Den producerade värmen levereras ut på det interna fjärrvärmenätet som täcker hela flygplatsområdet. Värmen växlas sedan över till tappvatten och värme vid respektive byggnad ute på flygplatsområdet.

Anläggningen har delvis finansierats genom bidrag från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen/Boverket. Naturvårdsverket gav ett investeringsstöd på sex miljoner kronor i bidrag till projektet som bedömdes som en Guldklimp. Länsstyrelsen/ Boverket gav ett statligt investeringsstöd på 3,4 miljoner kronor.

Biobränsleanläggningen togs i drift 2007 och solvärmeanläggningen hösten 2008. Under 2011 levererade anläggningen cirka 220 MWh till det interna fjärrvärmenätet motsvarande energiförbrukningen för 15 normalstora villor.